Menu top

Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego, 28-30 listopada 2018 r., OS w Dębem, K4/C/18

Data szkolenia: 28-30 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Forma zajęć: wykład i seminarium

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie przy współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Kraków

Wykładowcy

Marek Rote prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, specjalista w zakresie tematyki dot. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, psychologii i psychiatrii sądowej oraz kryminalistyki. Kierownik Szkolenia w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska psycholog sądowy, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych IES, członek Rady Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny psychologii sądowej w tym m.in. dotyczących zagadnień teoretycznych ekspertyzy psychologicznej, zeznań świadków (uzyskiwania i oceny ich zeznań), problematyki patologii rodziny, wiktymologii.

Ewa Wach psycholog sądowy, pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Posiada rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach karnych, w tym w zakresie wykorzystania seksualnego, zarówno dotyczących ofiar jak i sprawców. Prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych (UJ, UW, UAM, SWPS) oraz szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Autorka licznych publikacji z tej dziedziny.

Tematyka szkolenia

Metodyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, rodzaje przestępstw.

Sporządzanie postanowień o powoływaniu biegłych w toku postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Ocena opinii biegłych.

Specyfika przestępczości seksualnej, w tym wobec małoletnich. Podstawowe pojęcia. Rodzaje przestępstw. Charakterystyka sprawców przestępstw seksualnych.

Specyfika przestępstwa kazirodztwa; charakterystyka struktury i relacji rodzinnych, czynniki ryzyka, uwarunkowania zeznań pokrzywdzonych.

Prezentacja przypadku przestępstwa kazirodztwa.

Zasady przesłuchania świadków pokrzywdzonych  przestępstwem seksualnym.

Specyfika przesłuchania świadków małoletnich.

Ekspertyza psychologiczna dotycząca zeznań małoletnich pokrzywdzonych – zasady opracowania, zakres badań psychologicznych, kryteria psychologicznej oceny zeznań.

Omówienie przypadku ekspertyzy dot. małoletniego świadka pokrzywdzonego.

Osoby odpowiedzialne se strony organizatora:

merytorycznie - prokurator Beata Klimczyk
tel. 81 440 87 34
e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista Anna Szpakowska
tel. 81 440 87 32
e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

 

 1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:
   1. http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).
 2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).
 4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

 

 

Data publikacji: 
2018-08-01 13:33
Data wytworzenia: 
2018-07-31 18:16
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2018-08-01 13:33
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński