Menu top

Szkolenie dla nowo mianowanych asesorów prokuratury - 22-24 października 2018 r. - Dębe - K32/18

Data szkolenia: 22-24 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: asesorzy prokuratury


Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy

Dariusz Zuba - dr hab., Z-ca Dyrektora do spraw naukowych i Kierownik Pracowni Alkoholu i Narkotyków Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

Rafał Babiński prokurator Prokuratury Regionalnej - Prokurator Okręgowy w Krakowie.

Mariusz Pindera - prokurator Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, Naczelnik Wydziału I Śledczego.

Jan Unarski - doktor, kierownik Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

 

Tematyka szkolenia

Szkolenie dla nowo mianowanych asesorów prokuratury.

  1. Rynek dopalaczy w Polsce i na świecie – charakterystyka zagrożeń i możliwych rozwiązań.
  2. Bieżące problemy interpretacyjne związane z analizą produktów zabezpieczonych z rynku narkotykowego.
  3. Układ wzorcowy i wartość dowodowa opinii z zakresu toksykologii w sprawach dotyczących nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Prawidłowe formułowanie pytań do biegłego.
  4. Sposób postępowania z materiałami niejawnymi w toku postępowania przygotowawczego. Pozyskiwanie w toku postępowania przygotowawczego materiałów objętych tajemnicą bankową.  
  5. Organizacja pracy prokuratora na miejscu katastrofy budowlanej. Współpraca ze służbami ratunkowymi, przygotowanie zespołu do przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczanie materiału dowodowego.
  6. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie o katastrofę budowlaną – studium przypadku.
  7. Dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Układ wzorcowy i wartość dowodowa opinii. Prawidłowe formułowanie pytań do biegłego.

 

 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prokuratur Regionalnych.

 

 

UWAGA ZMIANA !

autokary z Warszawy do Dębego będą podstawiane
w Warszawie na parkingu przy Pałacu Kultury i Nauki,

Plac Defilad od strony ul. Marszałkowskiej

przy Teatrze Dramatycznym

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 prokurator Beata Klimczyk

tel. (81) 440 87 34

      e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2018-07-31 11:46
Data wytworzenia: 
2018-07-26 11:34
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2018-07-31 11:46
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński