Menu top

„Uzasadnianie orzeczeń sądowych”, 24-26 października 2018 r., OS Dębe, K17/B/18

Data szkolenia: 24-26 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych.

Forma zajęć: seminarium.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Paweł Nowak

doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Językoznawca i komunikolog. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

Michał Błoński

dr nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, adiunkt w Katedrze Postępowania i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, prowadzący szkolenia dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej i adwokackiej, urzędników sądowych, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Tematyka szkolenia

Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu – rodzaje komunikacji i oddziaływanie na odbiorcę – wygłaszanie uzasadnienia ustnego.

Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty).

Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne).

Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej).

Sporządzanie uzasadnień – warsztaty.

Uzasadnienie i jego składniki oraz zawartość.

Osoby odpowiedzialne se strony organizatora:

merytorycznie - sędzia J.Konecki
tel. 81 458 37 58
e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista Anna Szpakowska
tel. 81 440 87 32
e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

 

 1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:
   1. http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).
 2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).
 4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

 

Data publikacji: 
2018-07-31 11:47
Data wytworzenia: 
2018-07-23 14:53
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2018-07-31 11:47
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński