Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne pn.:Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez KSSiP 3 edycji dwudniowych szkoleń w Warszawie

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn.:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 3 edycji dwudniowych szkoleń  w Warszawie.

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.24.2018

Data publikacji: 
2018-07-09 13:40
Data wytworzenia: 
2018-07-09 13:30
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-08-17 14:50
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: