Menu top

CEPOL-EJTN Training on Facilitating illegal immigration – Mediterranean focus, 16-18 października 2018 r., Budapeszt (Węgry)

Data szkolenia: 16-18 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Budapeszt (Węgry)
Termin zgłoszeń: 13 lipca 2018 r. godz. 13.00
Grupa docelowa: Sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium, warsztaty
Sygnatura: M11/M/18
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu szkoleniowym z zakresu współpracy międzynarodowej w sprawach karnych organizowanym w październiku 2018 r. w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolenie pt.: CEPOL-EJTN Training on Facilitating illegal immigration – Mediterranean focus odbędzie się w Budapeszcie w siedzibie CEPOL i będzie prowadzone w języku angielskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

This joint CEPOL-EJTN training will bring together prosecutors and senior police officers from different EU MS with the aim of promoting the use of Joint Investigation Teams (JITs) for cases on facilitation of illegal immigration, enhance judicial and law enforcement investigative competences throughout the EU in combating illegal immigration networks, and foster greater cooperation between EU agencies and national judicial and law enforcement officials involved in combatting illegal immigration.
The learning outcomes of this training include, among others, the ability to (a) Identify the trends in migrant smuggling in the Mediterranean, (b) Apply appropriate tools for gathering and exchange of information and intelligence with partners inside and outside the EU, (c) Take appropriate action using EU and international judicial and police support tools and services, (d) Apply the concept of JITs and compare JITs with other forms of criminal investigations; identify legal practice and procedural issues in JITs, how to set up and operate a JIT and how to select appropriate services offered by the EU to support JITs, (e) Ensure an efficient sharing/collection of information, and (f) Recognise indicators and techniques of financial crimes to tackle the business model of smugglers. 
 

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie do 13 lipca 2018 r. do godz. 13.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/M/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 13 lipca 2018 r. do godz. 13.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/CEPOL-EJTN-Training-on-Facilitating-illegal-immigration--Mediterranean-focus-CR201815-CEPOL62018/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Program w języku angielskim

Wkrótce dostępny

 • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-07-09 11:35
Data wytworzenia: 
2018-07-09 11:29
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2018-07-09 11:35
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki