Menu top

"Tutuły i podleganie ubezpeiczeniom społecznym", 22-24 października 2018 r.,Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie, C29/B/18

Data szkolenia: 22-24 października 2018
Miejsce szkolenia:  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Forma zajęć: seminarium i warsztaty.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Jolanta Strusińska-Żukowska

Sędzia Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, wizytator z wieloletnią praktyką w Sądzie Okręgowym i Apelacyjnym w Warszawie. Współautor komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wyd. C.H. Beck 2011 r. i współautor komentarza do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawy o emeryturach pomostowych., wyd. C.H. Beck 2013 r. Znany i ceniony wykładowca z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Tematyka szkolenia

Wybrane tytuły ubezpieczeń społecznych i zakres obowiązkowego ubezpieczenia.

Zbieg wybranych tytułów ubezpieczenia.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym a powstanie, realizacja, ustanie oraz ponowne ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości składkowe ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek wyłączających odpowiedzialność za zaległości składkowe i problematyki ciężaru dowodzenia.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (składek), przedawnienie.

Osoby odpowiedzialne se strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Anna Cybulska
tel. 81 458 37 57
e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista Anna Szpakowska
tel. 81 440 87 32
e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

 

 1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:
   1. http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).
 2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).
 4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.
Data publikacji: 
2018-07-04 11:21
Data wytworzenia: 
2018-06-29 15:10
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2018-07-04 11:21
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński