Język strony

Menu top

Europejska Konwencja Praw Człowieka- seminarium z udziałem przedstawicieli Krajowej Szkoły

W dniu 13 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się XII Seminarium Warszawskie pod hasłem „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki” organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Tegoroczna edycja, odbywająca się w dwudziestą piątą rocznicę podpisania przez Polskę Konwencji, była okazją do dyskusji i podsumowań na temat wpływu europejskiego systemu ochrony praw człowieka na polski porządek prawny. Przedmiotem konferencji były rozważania prawnoporównawcze odnoszące się doświadczeń innych krajów, a także próba odpowiedzi na pytanie, jak Europejska Konwencja Praw Człowieka przez 25 lat zmieniła oblicze polskiego prawa i praktyki.

Gośćmi honorowymi Seminarium byli Renata Degener – zastępca kanclerza pierwszej sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, która omówiła wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na prawo i praktykę państw systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Andrea Bekić – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Chorwacji, która przedstawiła priorytety chorwackiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy w kontekście wzmocnienia poszanowania dla praw i wolności gwarantowanych Konwencją.

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury podczas Seminarium  reprezentowali: sędzia dr Agnieszka Orłowska i prokurator Mateusz Martyniuk.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 

Data publikacji: 
2018-06-14 11:30
Data wytworzenia: 
2018-06-14 11:30
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-06-15 12:11
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma