Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 35/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie dokumentów wymaganych do zgłoszenia do konkursu na aplikację ogólną     Informuję, że ankietę personalną, którą należy dołączyć do zgłoszenia do konkursu na aplikację ogólną, można aktualnie przesłać także drogą elektroniczną. Wzór ankiety do wypełnienia znajduje się na stronie: rekrutacja.kssip.gov.pl. Wzór ten dołączono także do komunikatu Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o ogłoszeniu naboru na aplikację ogólną nr 31/2011 z dnia 12 maja 2011 roku.

     Zwracam uwagę, że w przypadku wypełnienia ankiety w formie elektronicznej konieczne jest zapamiętanie indywidualnego numeru kodu nadanego użytkownikowi przez system informatyczny. Wygenerowaną elektronicznie ankietę personalną należy wydrukować, podpisać i doręczyć listem poleconym lub osobiście Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do dokonania zgłoszenia do konkursu. Informuję, że wypełnienie ankiety personalnej w formie elektronicznej znacznie usprawni oraz przyspieszy proces rekrutacji. W zawiązku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o skorzystanie również z tej drogi komunikacji z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

     Przypominam jednocześnie, że w art. 16 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.) ustawodawca nałożył na osobę dokonującą zgłoszenia do konkursu na aplikację ogólną obowiązek przedstawienia swojego życiorysu. W związku z licznymi błędami dostrzeżonymi w zarejestrowanych dotychczas wnioskach zwracam uwagę, że chodzi o życiorys w klasycznym rozumieniu, nie zaś o dokument, w którym kandydat dokonuje jedynie opisu dotychczasowej drogi zawodowej, pomijając inne istotne kwestie, jak np. informacje dotyczące rodziny, stanu cywilnego, opisu przebiegu kształcenia – w tym trybu studiów, nazwy ukończonej uczelni wyższej i tematu pracy magisterskiej – oraz dodatkowych zainteresowań i osiągnięć.


 

Data publikacji: 
2013-08-09 14:44
Data wytworzenia: 
2013-08-09 14:44
Ostatnia zmiana: 
2013-09-09 09:36
Autor zmiany: 
admin