Menu top

Language Training on the Vocabulary of Human Rights' EU Law, 01-05 października 2018 r., Barcelona (Hiszpania)

 

Data szkolenia:

01-05 października 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Barcelona, Hiszpania

Termin zgłoszeń:

10 czerwca 2018 r.

Grupa docelowa:

Sędziowie, prokuratorzy

Forma zajęć:

Seminarium językowe (warsztaty)

Sygnatura:

M12/J/18

Język roboczy:

angielski, francuski, niemiecki

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym seminarium językowym organizowanym w październiku 2018 r. w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza polskich sędziów i prokuratorów na szkolenie międzynarodowe, pt.: Language Training on the Vocabulary of Human Rights' EU Law. Wydarzenie odbędzie się w Barcelonie w Hiszpanii i będzie prowadzone w językach: angielskim, francuskim i niemieckim (w zależności od grupy). Krajowa Szkoła rekomenduje kandydatów na szkolenia, zaś o ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres merytoryczny szkolenia

A five day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors . It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided in four small groups, two to be developed in English, one in German and one in French. Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Before the face-to-face seminar components, participants will be invited to check their knowledge and prepare for the seminars by doing some legal and language exercises, which will be prepared by the project experts, and available for participants on EJTN’s training platform.

 

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 10 czerwca 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M12/J/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 10 czerwca 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski, francuski lub niemiecki) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Program szkolenia w języku angielskim:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2018%20AGENDAS/Agenda%20EN%20LI%202018%2008.pdf

  • Program szkolenia w języku francuskim:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2018%20AGENDAS/Agenda%20FR%20LI%202018%2008.pdf

  • Program szkolenia w języku niemieckim:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2018%20AGENDAS/Agenda%20DE%20LI%202018%2008.pdf

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-06-04 12:09
Data wytworzenia: 
2018-06-04 09:07
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-06-04 12:10
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki