Menu top

Wolne miejsca - Konferencja międzynarodowa pt."Annual Conference on EU border Management", 17-18 września 2018 r., Trewir, Niemcy

Data szkolenia:

17-18 września 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Trewir, Niemcy

Termin zgłoszeń:

8 czerwca 2018 r. (rekrutacja uzupełniająca)

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

konferencja

Sygnatura:

M9/B9/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2018 roku w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej dysponuje 1 wolnym miejscem dla polskich sędziów i prokuratorów na  konferencji pod oryginalnym tytułem: ‘Annual Conference on EU border Management’. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Akademii Prawa Europesjkiego (ERA) w Trewirze i będzie dostępne z tłumaczeniem na język angielski. Na to szkolenie EJTN dedykuje 1 miejsce dla polskich sędziów lub prokuratorów. Krajowa Szkoła rekomenduje kandydatów na szkolenia, zaś o ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres merytoryczny szkolenia

This conference will debate the latest developments and challenges in the EU’s internal and external border management. It will analyse the latest reforms and proposals on the functioning and operation of EU border management systems, as well as have a look at issues in relation to migratory concerns and irregular border crossings.

Key topics:

 • Latest Commission legislative proposals to strengthen border management systems
 • Frontex: latest migratory trends and routes, joint border operations, vulnerability assessment of Member States and cooperation with third countries
 • Latest EU-wide measures to counter irregular border crossings and improve border security
 • Developments in relation to smart borders and moving towards the interoperability of border management systems

Judicial challenges in relation to irregular migratory crossings.

Warunki uczestnictwa

 1. dokonanie w terminie przedłużonym do 8 czerwca 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/B9/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 25 maja 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 • Formularz aplikacyjny KSSiP

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_10.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska,

główny specjalista,

a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-05-21 09:21
Data wytworzenia: 
2018-05-19 10:40
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-06-06 14:51
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska