Menu top

Szkolenie międzynarodowe 'Human Rights and Access to Justice in the EU', 17-18 września 2018r., Strasburg, Francja

Data szkolenia:

17-18 września 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Strasburg, Francja

Termin zgłoszeń:

28 maja 2018 r., godz. 10.00

Grupa docelowa:

sędziowie

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/E4/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2018 roku w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza polskich sędziów orzekających w sprawach karnych i w sprawach cywilnych na  szkolenie międzynarodowe pod oryginalnym tytułem: ‘Human Rights and Access to Justice in the EU’. Wydarzenie odbędzie się w w Starsburgu we Francji i będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła rekomenduje kandydatów na szkolenia, zaś o ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres merytoryczny szkolenia

Two day advanced level training focused on the right to a fair trial and the notion of effective remedies as a fundamental right (Article 6 of the European Convention on Human Rights, Article 47 of the EU Charter on Fundamental Rights).

This training will combine theoretical lectures with practical workshops and will allow participants to address issues ranging from judicial independence to the principle of equality of arms and the length of legal proceedings. The sessions will be led by academics, European Court of Human Rights (ECtHR) and EU Court of Justice (CJEU) officials, trainers and practitioners in the field of EU human rights.

The training will serve as a forum for the exchange of knowledge and best practices between judges and prosecutors from across the EU. Participants are expected to have some background knowledge of the subject. Target audience: Administrative, civil law and criminal law judges from all EU Member States

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 28 maja 2018 r. do godz. 10.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/E4/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 28 maja 2018 r. do godz. 10.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Formularz aplikacyjny KSSiP

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_10.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska,

główny specjalista,

a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-05-21 09:24
Data wytworzenia: 
2018-05-19 10:26
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-05-21 09:38
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki