Menu top

Szkolenie międzynarodowe "Extremism, its forms and islam radicalisation", 14-15 sierpnia 2018 r., Kroměříž, Czechy

Data szkolenia:

14-15 sierpnia 2018 r.

Miejsce szkolenia:

Kroměříž, Czechy

Termin zgłoszeń:

28 maja 2018 r., godz. 10.00

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/B6/18

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2018 roku w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej dysponuje 1 wolnym miejscem dla polskich sędziów i prokuratorów na  szkolenie międzynarodowe pod oryginalnym tytułem: ‘Extremism, its forms and islam radicalisation’. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Czeskiej Szkoły Sądownictwa w Kroměříž i będzie dostępne w języku czeskim z tłumaczeniem na język angielski. Na to szkolenie EJTN dedykuje 1 miejsce dla polskich sędziów lub prokuratorów. Krajowa Szkoła rekomenduje kandydatów na szkolenia, zaś o ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres merytoryczny szkolenia

Islam, the cultural differences; Prejudice against Islam; The media image of Islam. Extremism and radicalisation in Islam; comparison of 2 selected European countries. 

Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 28 maja 2018 r. do godz. 10.00 zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M9/B8/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie do 28 maja 2018 r. do godz. 10.00 zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Formularz aplikacyjny KSSiP

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_10.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska,

główny specjalista,

a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-05-21 09:28
Data wytworzenia: 
2018-05-19 09:52
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-05-21 09:36
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki