Szkolenie językowe "Mediation in the EU: Language, Law and Practice", 25-09-2018r. - 28-09-2018r., Sofia

Data szkolenia: 25-09-2018r. - 28-09-2018r.
Miejsce szkolenia: Sofia
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 24.06.2018
Język roboczy: angielski
Sygnatura: M15/A/18

Objective

The purpose of this interactive seminar is twofold: first to introduce participants to the law and practice of cross-border family mediation and second to improve their English language skills. Participants will be encouraged to make use of mediation techniques and procedures, while they will also receive the tools and develop the ability to effectively communicate in English in cross-border situations.

Key topics

 • Legal framework on cross-border mediation, parental responsibility and child abduction
 • Self-determination in parent-child relationships
 • Key features and different phases of the mediation process
 • The role of the mediator and co-mediation
 • Communication skills and dealing with emotions
 • The voice of the child
 • Enforceability of mediation agreements
 • English legal terminology in mediation (written and oral comprehension, pronunciation etc.)

Please find below once again the conditions for participation:

 • Language - Participants should have a working knowledge of English. 
 • Costs - Participation is free of charge. Participants will receive a seminar documentation. Coffee breaks and lunches are included & ERA will invite all participants for a joint dinner.
 • Accommodation - Accommodation for 3 nights will be booked by ERA.
 • Travel- Selected judges will receive a significant contribution to their travel costs (up to 400€ for judges coming from abroad) upon receipt of the original invoices, tickets and receipts. Participants are asked to arrange their own travel.

Warunki uczestnictwa

 1. Dokonanie w terminie do 24 czerwca 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. Dokonanie w terminie do 24 czerwca 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe
 • KSSiiP pokrywa koszt opłaty rejestracyjnej.
 • Więcej informacji na stronie ERA:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127683

 • Formularz aplikacyjny KSSiP do pobrania tutaj:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_10.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018:

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko

główny specjalista,

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-05-16 13:10
Data wytworzenia: 
2018-05-16 12:46
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2018-05-16 13:10
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki