Seminarium "EU Gender Equality Law", 29-10-2018r. - 30-10-2018r., Paryż

Data szkolenia: 29-10-2018r. - 30-10-2018r.
Miejsce szkolenia: Paryż (Francja)
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 17.06.2018
Języki robocze: angielski, francuski
Sygnatura: M7/F/18

Objective

The seminar will provide participants with an overview of EU gender equality legislation as interpreted by the Court of Justice of the European Union in its large case law on this topic.

Key topics

 • Definition of key concepts (direct/indirect discrimination, harassment and sexual harassment)
 • Burden of proof
 • Remedies and sanctions
 • Pregnant workers and the reconciliation of work and family life
 • Equal pay

Who should attend?

Participation is only open to judges, prosecutors and other members of the judiciary from the EU, Iceland and Liechtenstein.

ERA can reimburse participants up to 450 EUR of travel costs and will directly cover 2 nights accommodation.Warunki uczestnictwa
 1. dokonanie w terminie do 17 czerwca 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/F/18 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie do 17 czerwca 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły
 3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe
 • Więcej informacji na stronie ERA:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=c7070dd9ec799183774d8691e6c3f836b84f6aec00566715728294&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127506

 • Formularz aplikacyjny KSSiP do pobrania tutaj:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_10.doc

 • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018:

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko

główny specjalista,

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-05-14 15:58
Data wytworzenia: 
2018-05-14 14:39
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2018-05-14 15:58
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki