Zarządzanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości, 28-30 maja 2018 r., Lublin, F1/C/18 - III zjazd

Data szkolenia: 28-30 maja 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: prezesi i dyrektorzy sądów rejonowych
Forma zajęć: seminarium

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Krzysztof Petryna od 1993 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W latach 1997-1998 Przewodniczący VI Wydziału Karnego, a w latach 1998 – 2002 wiceprezes tego sądu ds. karnych. W latach 2001 – 2004 dodatkowo asystent Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, zaś w latach 2002 – 2008 wykładowca (ćwiczenia z procedury karnej) w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2003 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie orzekający w Wydziale IX Karno-Odwoławczym. Wieloletni wykładowca OIRP w Warszawie. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych. 

Krzysztof Józefowicz prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Sprawował także funkcję  wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. W latach 2000 – 2001 Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w okresie od 5 grudnia 2005 r. do 16 marca 2007 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wykładowca na szkoleniach dla sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, urzędników sądowych radców prawnych, aplikantów sądowych, referendarskich, kuratorskich, komorniczych, radcowskich i adwokackich.

Tematyka szkolenia

 1. Parametry, wskaźniki do sprawowania nadzoru.
 2. Informacja roczna jako element sprawozdawczo - zarządczy.
 3. Nadzór parametryczny, mierniki ilościowe i jakościowe.
 4. Zarządzanie kadrami w sądzie - perspektywa wewnętrzna(osoby funkcyjne, sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów).
 5. Zarządzanie kadrami w sądzie - perspektywa wewnętrzna(urzędnicy oraz pozostali pracownicy).

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Paweł Zdanikowski
tel. 81 440 87 27
e-mail: p.zdanikowski@kssip.gov.pl

organizacyjnie - inspektor Eliza Danielewska
tel. 81 458 37 42
e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

 

 1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:
   1. http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).
 2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).
 4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.
Data publikacji: 
2018-05-11 13:04
Data wytworzenia: 
2018-05-10 14:26
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2018-05-11 13:04
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk