Menu top

Prawo pracy w pragmatykach służbowych, 18-20 czerwca 2018 r. Lublin - C28/A/18

Data szkolenia: 18-20 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i i ubezpieczeń społecznych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

WYKŁADOWCY:

Bohdan Bieniek

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, współpracujący z  Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestnik szeregu seminariów i konferencji organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wieloletni wykładowca na szkoleniach
z zakresu prawa pracy ubezpieczeń społecznych.

TEMATYKA SZKOLENIA:

1. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wybranych pragmatyk służbowych (pracownicy urzędów państwowych i pracowniczy samorządowi, nauczyciele).

2. Okresowe oceny pracowników w postępowaniu sądowym.

3. Odpowiedzialność za przewinienia służbowe.

4. Modyfikacja stosunków pracy w oświacie i samorządzie.

5. Ochrona trwałości stosunku pracy w oświacie i samorządzie.

6. Ustanie stosunku pracy w oświacie i samorządzie.

7. Zakres roszczeń nauczycieli i pracowników samorządowych w związku z przeniesieniem w stan nieczynny i rozwiązaniem stosunku pracy.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie:

sędzia Anna Cybulska

tel. 81 458 37 57 

e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel. 81 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

 

Data publikacji: 
2018-04-16 10:02
Data wytworzenia: 
2018-04-12 14:32
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2018-04-16 10:02
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński