Język strony

Menu top

Nabór uzupełniający na szkolenia z Prawa karnego gospodarczego oraz z Prawa cywilnego z elementami prawa gospodarczego.

Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, iż aktualnie prowadzony jest nabór uzupełniający na niżej wymienione, 16‑godzinne dwudniowe szkolenia:

  1. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 12-13.04.2018 r. w Rzeszowie– sygn. P4/5/2017/R; - program szkolenia
  2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 19-20.04.2018 r. w Lublinie – sygn. P2/5/2017/L; - program szkolenia

Uprzejmie przypominamy, iż adresatami ww. szkoleń są:

  1. sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
  2. asesorzy sądowi z sądów rejonowych
  3. referendarze sądowi z sądów okręgowych i rejonowych,
  4. asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej.

Przypominamy jednak, że w szkoleniach tych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dotychczas nie uczestniczyły jeszcze w żadnym szkoleniu w ramach projektuSzkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego  przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Specjalista

Aleksandra Pietrzak

Tel. 81 440 87 33

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 09-11-2017

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

Data publikacji: 
2018-03-22 14:14
Data wytworzenia: 
2018-03-22 13:52
Autor treści: 
Aleksandra
Pietrzak
Ostatnia zmiana: 
2018-03-22 14:20
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk