Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Projekt Jus Lingua

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od 2017 r. jest partnerem w projekcie „Jus Lingua in English”, koordynowanym przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM). Partnerami w przedmiotowym projekcie są również Hiszpański Ośrodek Studiów Prawniczych (Centro De Estudios Jurídicos) i Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR).

W ramach projektu „Jus Lingua” zostanie zorganizowana w okresie od lutego 2019 r. do kwietnia 2019 r. seria szkoleń, które będą miały na celu podniesienie wiedzy na temat systemów sądowniczych w państwach członkowskich partnerów projektu oraz angielskiej terminologii prawniczej. Udział w szkoleniach ma służyć również przygotowaniu sędziów i prokuratorów, a także aplikantów sędziowskich i prokuratorskich do udziału w programach wymiany oraz innych międzynarodowych wydarzeniach szkoleniowych w państwach członkowskich partnerów projektu, tj. we Francji, Hiszpanii, Holandii i Polsce.

Każda z edycji obejmuje:

  • Moduł szkoleniowy online
  • Quizy i ćwiczenia ustne
  • Glosariusz z ćwiczeniami
  • Dwie wirtualne klasy (od 60 do 90 minut). Pierwsza otwierająca szkolenie e-learningowe i druga zamykająca. Wirtualne klasy będą prowadzone przez dwóch ekspertów sędziego lub prokuratora oraz wykładowcę języka angielskiego. Grupy szkoleniowe będą składały się z 12 osób – po 3 uczestników z krajów partnerów projektu oraz po 3 z innych krajów.
Data publikacji: 
2018-02-14 07:40
Data wytworzenia: 
2018-02-14 07:40
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-06-15 15:25
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński