Język strony

Menu top

Nowy Regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podpisała w dniu 2 stycznia 2018 r. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Regulamin organizacyjny określa nową strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz podział kompetencji pomiędzy Dyrektora Krajowej Szkoły i jego zastępców.

W skład nowej struktury Krajowej Szkoły wchodzą:

  1. Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej,
  2. Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej,
  3. Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej,
  4. Biuro Dyrektora,
  5. Biuro Administracyjne.

Do zadań Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej - powstałych w miejsce Ośrodka Szkolenia Wstępnego należy organizowanie i prowadzenie odpowiednio aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Do zadań Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej należy organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, a także współpraca międzynarodowa.

Do zadań Biura Dyrektora należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i organizacją Krajowej Szkoły, współpraca międzyinstytucjonalna i promocja, działalność wydawnicza, zamówienia publiczne, finanse i księgowość, sprawy kadrowe, sprawy socjalno-bytowe, czynności z zakresu spraw obronnych, a także organizowanie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz egzaminu referendarskiego.

Do zadań Biura Administracyjnego należy prowadzenie spraw dotyczących administrowania i gospodarowania mieniem, zaopatrzenia i usług, obsługi teleinformatycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wszedł w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2018-01-05 14:09
Data wytworzenia: 
2018-01-05 14:02
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-01-05 15:16
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński