Menu top

Ogłoszenie Dyrektora KSSiP oraz lista osób zakwalifikowanych do testu konkursowego na aplikację ogólną w 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dz. U. Nr 67, poz. 566) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie.

 

 

Jednocześnie Dyrektor Krajowej Szkoły zawiadamia, że konkurs na aplikację ogólną w 2009 r., przeprowadzony zostanie:

Poniżej znajdują się listy określające miejsca kandydatów w poszczególnych salach podczas testu konkursowego odbywającego się w dniu 8 sierpnia 2009 roku w Warszawie w budynku Warszawskiego Centrum EXPO XXI.

 • SALA A
  (nazwiska: od Abramowicz do Guzik)
 • SALA B
  (nazwiska: od Guzowski do Matusiak)
 • SALA C
  (nazwiska: od Matyja do Skrzypik)
 • SALA D
  (nazwiska: od Sławińska do Żywicka)

 

 • II etap – praca pisemna w dniu 29 sierpnia 2009 r., w Krakowie.
Data publikacji: 
2013-08-09 10:48
Data wytworzenia: 
2013-08-09 10:59
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:47
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak