Język strony

Menu top

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Konkursowej na aplikację ogólną w 2009 r. w sprawie określenia miejsca przeprowadzenia testu konkursowego oraz godziny rejestracji kandydatów

ZARZĄDZENIE Nr 1/2009
Przewodniczącego Komisji Konkursowej na aplikację ogólną w 2009r.
z dnia 16 lipca 2009r.
 
w sprawie określenia miejsca przeprowadzenia testu konkursowego oraz godziny rejestracji kandydatów
 
Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2009r., nr 67, poz. 566),
zarządzam, co następuje:
  1. test konkursowy na aplikację ogólną w 2009r. przeprowadzony zostanie w dniu 8 sierpnia 2009r. w Warszawie, w budynku Warszawskiego Centrum EXPO XXI (01-222 Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14);
  2. rejestrację kandydatów ustalam na godzinę 8.00.
Informuję jednocześnie, że stosownie do treści § 12 ust. 3 wskazanego powyżej rozporządzenia, niezgłoszenie się do rejestracji, niezależnie od przyczyny, uznaje się za odstąpienie od udziału w konkursie.
Polecam umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Krajowej Szkoły oraz w jej siedzibie.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jarosław Matras

Zobacz mapę dojazdu do Hali Expo XXI

Data publikacji: 
2013-08-09 10:47
Data wytworzenia: 
2013-08-20 11:16
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:13
Autor zmiany: 
admin