Język strony

Menu top

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (17 czerwca 2009r.)

Warszawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 93779 – 2009

Data zamieszczenia: 17.06.2009r.

Pełna treść ogłoszenia w BZP

 

 

Data publikacji: 
2013-08-08 12:59
Data wytworzenia: 
2013-08-08 12:59
Ostatnia zmiana: 
2013-08-08 11:00
Archiwum: