Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2010

Szkolenia za granicą

Seminarium międzynarodowe nt. “Rights of the defense”
25-26 stycznia 2010, Amsterdam

Seminarium międzynarodowe nt. „Praktyki sądownicze w zakresie zwalczania terroryzmu” (Judicial Practices on Terrorism)
15-16 lutego 2010, Madryt

2010 Training Programme for National Judges in EC Competition Law
22-26 marca 2010, Oksford

Seminarium Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA) ‘Nature Protection’
29-31 marca 2010, Londyn

Prawo równouprawnienia kobiet i mężczyzn w UE
12-13 kwietnia 2010 , Trewir

Szkolenie z prawa porównawczego europejskich systemów prawnych połączone z doskonaleniem znajomości prawnego i prawniczego języka obcego
9-15 maja 2010, Águilas (Murcja)

Szkolenie z technik zadawania pytań prejudycjalnych
9-13 maja 2010, Trewir

Seminarium pt. ”Zagadnienia prawa rodzinnego prywatnego”
12–14 maja 2010, Salamanca

Seminarium międzynarodowe państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej nt. „Zwalczanie ekstremizmu w świetle prawa europejskiego”
31 maja – 1 czerwca 2010, Kroměřiž

Konferencja międzynarodowa nt. „Europejski wymiar sprawiedliwości i jego uczestnicy”
16 – 18 czerwca 2010, Barcelona

Seminarium międzynarodowe nt. „Prowadzenie śledztwa w sprawach karnych z perspektywy prawa porównawczego”
30 czerwca – 2 lipca 2010, Barcelona

Seminarium nt. ‘The Judicial Response to the Threat of Terrorism in the European Union’
1 – 2 lipca 2010, Bruksela

Szkolenie z technik zadawania pytań prejudycjalnych
19-22 września 2010, Trewir

Seminarium międzynarodowe państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej nt. „Współpraca sądowa w sprawach karnych Unii Europejskiej”
11-12 października 2010, Omsenie, Słowacja

Seminarium międzynarodowe „Wyzwania cyberprzestępczości”
13-15 października 2010, Barcelona

Seminarium międzynarodowe w ramach Programu EJTN ‘Civil justice’ nt. „Wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w europejskiej przestrzeni sądowej”
19-20 października 2010, Paryż

Konkurs dla aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej THEMIS 2010
3-8 października 2010, Barcelona

Szkolenia językowe
23-27 sierpnia 2010, Kroměřiž, Czechy

Kurs doskonalenia wiedzy z zakresu prawa karnego
1-3 listopada 2010, Dunkeld, Szkocja

Forum Sędziów UE orzekających w sprawach cywilnych
17-19 listopada 2010, Barcelona

Seminarium międzynarodowe nt. „Walka z przestępczością narkotykową”
listopad 2010 roku

Warsztaty cykliczne nt. „Prawo antydyskryminacyjne UE
8-9 listopada 2010, Trewir

Warsztaty międzynarodowe nt. „Prawo równouprawnienia kobiet i mężczyzn w UE”
15-16 listopada 2010, Trewir
6-7 grudnia 2010 r., Trewir

Seminarium międzynarodowe nt. ” Wzajemne zaufanie i uznawanie orzeczeń sądowych w sprawach karnych w obrębie UE”
9-10 grudnia 2010, Amsterdam

Seminarium międzynarodowe państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej nt. „Środki ochrony prawnej w prawie Unii Europejskiej”
13-14 grudnia 2010, Budapeszt

Seminarium międzynarodowe nt. „Wyzwania cyberprzestępczości”
13-14 grudnia 2010, Barcelona

Szkolenie z technik zadawania pytań prejudycjalnych 12-15 grudnia 2010, Trewir

Szkolenia otwarte z katalogu Europejskiej Akademii Prawa (ERA) wrzesień-grudzień 2010

 

Szkolenia i konferencje międzynarodowe w Polsce

Seminarium międzynarodowe nt. „Stosowanie aktywnych metod nauczania w procesie kształcenia wstępnego aplikantów sędziowskich i prokuratorskich”
22 -26 marca 2010, Kraków

Szkolenie dla rzeczników prasowych sądów i prokuratur
12-14 kwietnia 2010, Kraków

Konferencja Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) pt. „Wpływ Traktatu Lizbońskiego na europejskie prawo karne”
7-8 października 2010, Kraków

Seminarium międzynarodowe państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej pt. „Dowody w procesie karnym. Postępy w naukach sądowych. Rola i znaczenie oględzin miejsca zdarzenia.” Seminarium współorganizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych.
25-26 października 2010, Kraków

Panel ekspercki pt. „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz stosowanie aktywnych metod nauczania w procesie kształcenia wykładowców prawa UE”
22 – 23 listopada 2010, Kraków

Seminarium międzynarodowe pt. „Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych; podmioty zaangażowane, zasady funkcjonowania”
4-5 listopada 2010, Kraków

Seminarium Europejskiej Akademii Prawa (ERA) nt. „Europejskie prawo ochrony konkurencji, pomoc państwowa”
1-3 grudnia 2010, Kraków

 

Inne przedsięwzięcia szkoleniowe zrealizowane w 2010 roku

Kurs e-learningowy pt. „Europejska współpraca sądowa w sprawach karnych”
październik 2010 – maj 2011

Kurs e-learningowy „Systematyczne studium europejskiej przestrzeni prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego”
grudzień 2010 – lipiec 2011

Program wymiany stażowej Exchange Programme 2010
styczeń – grudzień 2010

Wyjazdy studyjne do Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka w Strasburgu organizowane przez EJTN
27 września – 1 października oraz 6-10 grudnia 2010, Strasbourg

Wyjazd studyjny dla prokuratorów „Grupy dochodzeniowo-śledcze”
11-15 października 2010, Lyon

Staż dla sędziów z Ukrainy
19-25 września 2010, Lublin

Staż dla polskich sędziów
14-19 listopada 2010, Kijów

Multilateralny program hospitacji (Staże hospitacyjne w Niemczech)
20 listopada-3 grudnia 2010, Bonn

Staż dla stażystów z Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (staż dla dyrektorów zakładów karnych)
27 – 28 września 2010 (KSSiP) 
29 września – 8 października 2010r (CZSW, OSSW Kule)

Wizyta studyjna trenera z Polski
25-29 października 2010, Lizbona,

Do pobrania

Data publikacji: 
2013-08-14 16:35
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:35
Ostatnia zmiana: 
2013-09-09 08:06
Autor zmiany: 
admin