Menu top

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN)

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (www.ejtn.eu) zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej. Utworzona 13 października 2000 r. jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli. Każdego roku EJTN wydaje katalog zawierający szkolenia organizowane przez ośrodki zawodowego doskonalenia kadr wymiaru sprawiedliwości, które skierowane są do sędziów i prokuratorów z całej Europy, w tym z Polski. Prowadzony jest również program wymiany stażowej (Exchange Programme), który umożliwia sędziom, prokuratorom i trenerom poznanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich.

Strona internetowa EJTNstanowi pożyteczne źródło informacji na temat możliwości szkoleniowych, systemów sądowych w Europie oraz prawa europejskiego.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:29
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:29
Ostatnia zmiana: 
2014-03-19 13:32
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko