Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt „Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU”

Projekt „Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i prokuratury w zakresie prawa UE w krajach UE” jest realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Główne cele projektu to: określenie zadań urzędników sądowych w państwach członkowskich UE; określenie potrzeb szkoleniowych w zakresie prawa UE odpowiadających zidentyfikowanym zadaniom; określenie w każdym państwie członkowskim zawodów wykonywanych przez pracowników sądów; opracowanie i przedstawianie wytycznych dla zainteresowanych podmiotów dotyczących sprostania potrzebom szkoleniowym.

Kompletne, ogólnoeuropejskie wyniki prac prowadzonych w ramach powyższego projektu: 

Manuskrypt:

2021-06-14_just2018jaccprcrim0131_study_report_final.pdf (europa.eu)

 

Załączniki (informacje dotyczące Polski znajdują się na str. 585-627 oraz 890-898):

2021-06-14_just2018jaccprcrim0131_study_annexes_final.pdf (europa.eu)

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

[email protected]

tel.  81 440 87 16

 


 


 


 

Data publikacji: 
2020-06-22 14:30
Data wytworzenia: 
2020-06-22 12:58
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2023-03-01 11:46
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko