Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Projekt „Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU”

Projekt „Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i prokuratury w zakresie prawa UE w krajach UE” jest realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Główne cele projektu to: określenie zadań urzędników sądowych w państwach członkowskich UE; określenie potrzeb szkoleniowych w zakresie prawa UE odpowiadających zidentyfikowanym zadaniom; określenie w każdym państwie członkowskim zawodów wykonywanych przez pracowników sądów; opracowanie i przedstawianie wytycznych dla zainteresowanych podmiotów dotyczących sprostania potrzebom szkoleniowym.

Szczegółowy opis projektu oraz kompletny raport znajduje się na poniższej stronie:

https://www.ejtn.eu/News/court-staff-study/

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

tel.  81 440 87 16

 


 


 


 

Data publikacji: 
2020-06-22 14:30
Data wytworzenia: 
2020-06-22 12:58
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-10-04 14:26
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko