Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Porozumienie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ze Strażą Graniczną

24 kwietnia 2024 roku w Warszawie p.o. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Ryszard Sadlik oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie działalności szkoleniowej. Dokument określa zasady organizowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych przez  Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Straż Graniczną, a także zasady promowania jakości kształcenia i wymiany dobrych praktyk w tym obszarze. Współpraca ze Strażą Graniczną pozwoli na wykorzystanie wiedzy eksperckiej wykładowców Straży Granicznej i  realizowana będzie m.in. poprzez organizowanie wspólnych szkoleń, seminariów lub konferencji. Umożliwi to obu stronom prowadzenie szkoleń z uwzględnieniem szerszych możliwości wsparcia dydaktycznego wszystkich jednostek szkoleniowych Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

sędzia Aleksandra Klimkowska

Zastępca Rzecznika Prasowego KSSiP

 

Data publikacji: 
2024-04-26 11:57
Data wytworzenia: 
2024-04-26 11:45
Autor treści: 
Piotr
Woicki