Menu top

Wydarzenia - Szkolenia

Seminarium polsko-niemieckie nt. systemów prawnych Polski i Niemiec, 13-17.05.2019 r., Niemcy

Data szkolenia: 13-05-2019 r. - 17-05-2019 r.
Miejsce szkolenia: Wustrau, Niemcy
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M13/19
Termin zgłoszeń: 18.02.2019

Międzynarodowe szkolenie Cybercrime And E-Evidence, 20-22 marca 2019 r., Lizbona (Portugalia)

Data szkolenia:

20.03.2019 r. – 22.03.2018 r.

Miejsce szkolenia:

Lizbona (Portugalia)

Termin zgłoszeń:

18.01.2019 r.

Forma zajęć:

Seminarium "Applying EU Anti-Discrimination Law", 9-10.05.2019 r., Florencja

Data szkolenia: 09-05-2019 r. - 10-05-2019 r.
Miejsce szkolenia: Florencja (Włochy)
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: seminarium
Języki robocze: angielski, włoski
Sygnatura:

Seminarium "EU Gender Equality Law", 08-10.04.2019 r., Trewir

Data szkolenia: 08-04-2019 r. - 10-04-2019 r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Sygnatura: M10/A/19
Języki robocze: angielski, niemiecki
Termin zgłoszeń: 31.01.2019

Warsztaty "National Judges and the EU Aarhus Acquis", 04-03-2019r. - 06-03-2019r., Praga

Data szkolenia: 04-03-2019r. - 06-03-2019r.
Miejsce szkolenia: Praga
Grupa docelowa: sędziowie
Forma zajęć: warsztaty
Język roboczy: angielski
Sygnatura: M11/D/19
Termin zgłoszeń: 23.01.2019

Annual Conference on EU Labour Law 2019, 21-22.03.2019 r., Trewir

Data szkolenia: 21-03-2019 r. - 22-03-2019 r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: konferencja
Języki robocze: angielski, niemiecki, francuski
Sygnatura: M11/C/19
Termin zgłoszeń:

Seminarium "Investigating and Prosecuting Offences in Cooperation with the EPPO", 14-03-2019 r. - 15-03-2019 r., Trewir

Data szkolenia: 14-03-2019 r. - 15-03-2019 r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M11/B/19
Języki robocze: angielski, niemiecki, francuski
Termin zgłoszeń: 17.01.2019

Rekrutacja na wizyty studyjne w ramach Programu Wymiany EJTN w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na kolejne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2019 roku w ramach Programu Wymiany EJTN. Wizyty studyjne realizowane są w wybranych instytucjach Unii Europesjkiej.

Rekrutacja na międzynarodowe szkolenia e-learningowe połączone z wirtualnymi klasami dotyczące systemów sądowniczych Francji, Hiszpanii i Holandii w ramach projektu JUS LINGUA, luty-kwiecień 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi nabór na szkolenia e-learnigowe połączone z wirtualnymi klasami w ramach projektu „Jus Lingua”. Jest on koordynowany przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM). Jego partnerami są również Hiszpański Ośrodek Studiów Prawniczych (Centro De Estudios Jurídicos) i Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR).

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia