Język strony

Menu top

Współpraca międzynarodowa

Trwa rekrutacja elektroniczna na staże długoterminowe organizowane w ETPCz, w TSUE oraz w Eurojust w ramach Programu Wymiany EJTN 2021 - termin rekrutacji upływa w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) oferuje w 2021 roku :

Szkolenie językowe on-line "European cross-border civil procedures", 26-29.01.2021

Data szkolenia: 26-29.01.2021
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: asystent prokuratora, asystent sędziego, referendarz sądowy, urzędnik prokuratury, urzędnik sądowy
Sygnatura: M19/A/21
Termin zgłoszeń: 08.12.2020
Język roboczy: angielski

Zaproszenie do udziału w kolejnych otwartych webinariach EJTN - listopad -grudzień 2020.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP zaprasza na kolejne z serii webinariów organizowanych przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Temat: Insolvency in the time of COVID-19:  How to respond to a growing crisis’

Webinarium porusza problematykę upadłości podmiotów gospodarczych w czasach pandemii

Otwarte webinarium EJTN "Artificial Intelligence Implementation in the Crime Prevention, Investigation and Punishment"

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP zaprasza na kolejne z serii webinariów organizowanych przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

„Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom i prawa dzieci” implementacja 3-miesiecznego kursu Programu HELP Rady Europy we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 2 listopada 2020r. podczas seminarium online otwarto 3-miesięczny kurs Programu HELP Rady Europy „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom i prawa dzieci”. Implementacja kursu w wersjach krajowych została przygotowana w ramach wspólnego projektu Unii Europejskiej i Rady Europy „HELP in the EU II”. W seminarium wzięło udział 75 osób z Polski i Portugalii, w tym ze strony polskiej sędziowie, prokuratorzy, asystenci, referendarze, kuratorzy sądowi – uczestnicy kursu.

Więcej informacji:   https://go.coe.int/FOszL

Nabór na międzynarodowe szkolenie M9/I/20 “International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Fight against THB and Sexual Exploitation” (CR/2020/10)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że prowadzi na platformie szkoleniowej KSSiP nabór na międzynarodowe szkolenie “International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Fight against THB and Sexual Exploitation” (CR/2020/10) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), które po zmianie formuły odbędzie się online w dniu 17 listopada br.

Szkolenie

Dodatkowe miejsca na szkoleniach - M7/A9/20 Leadership in communication (TM/2020/09) oraz M7/A8/20 Ethics, bias and evidence (TM/2020/08) z katalogu szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że z uwagi na zmianę formatu szkoleń Leadership in communication (TM/2020/09) oraz M7/A8/20 Ethics, bias and evidence (TM/2020/08) z katalogu szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), które odbędą się online, dysponujemy dodatkowymi miejscami na te wydarzenia.

Termin rekrutacji na obydwa szkolenia został przedłużony do dnia 3 listopada 2020r. godz. 12.00.

 

Informacje i zapisy pod adresami:

Nabór na szkolenie online “International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Tools and Legal Framework” (CR/2020/01) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na międzynarodowe szkolenie online “International Judicial Cooperation in Criminal Matters: Tools and Legal Framework” (CR/2020/01) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Szkolenie

Nabór na międzynarodowe szkolenie M9/L/20 “International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Environmental Crimes” (CR/2020/13)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na międzynarodowe szkolenie International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Environmental Crimes” (CR/2020/13) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).  Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że krótki termin zapisów wynika z podjętej w ostatnim czasie przez organizatora decyzji o przekształceniu formatu szkolenia na  online i -  w wyniku tego - otwarciu go na uczestników ze wszystkich instytucji członkowskich EJTN.

 

Aktualizacja informacji dot. szkoleń z zakresu prawa karnego z katalogu EJTN

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że do katalogu szkoleń z zakresu prawa karnego EJTN zostały wprowadzone następujące zmiany:

Strony