Menu top

Wywiad z Dyrektorem Krajowej Szkoły w Polskim Radio

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska była gościem audycji Sygnały Dnia w  Programie I Polskiego Radia, gdzie mówiła m.in. o kształceniu aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów.

- Wywiązujemy się świetnie ze swoich zadań. Kształcimy niezależnych i odważnych przyszłych sędziów. Nasze szkolenie ma charakter przede wszystkim praktyczny. - powiedziała w radiowej Jedynce  dr hab. Małgorzata Manowska.

Jak podkreśliła  - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury reaguje także na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. W ostatnich latach w związku z komplikacją stosunków gospodarczych wychodzimy do sędziów i prokuratorów z ofertą szkoleń w zakresie przestępstw VAT i cyberprzestępczości.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zaznaczyła również, że Krajowa Szkoła  aktywnie działa na polu  międzynarodowym, współpracując z sędziami i prokuratorami z krajów Unii Europejskiej.

Całość wywiadu jest dostępna na stronie Polskiego Radia: www.polskieradio.pl
(https://www.polskieradio24.pl/7/129/Artykul/2370839,Prof-Malgorzata-Manowska-srodowisko-sedziow-jest-malo-otwarte-na-zmiany)

W tym samym dniu (20 września 2019 r.) Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska udzieliła obszernego wywiadu dla Polskiego Radia 24, którego głównymi tematami były: szkolenie aplikantów w Krajowej Szkole, a także szkolenie ustawiczne sędziów i prokuratorów. Dr hab. Małgorzata Manowska mówiła również o swoich dotychczasowych osiągnięciach jako Dyrektor Krajowej Szkoły. Jak powiedziała: - Swoją cegiełkę do sukcesów Krajowej Szkoły dołożył każdy z Dyrektorów przez 10 lat. Jeśli chodzi o osiągnięcia w trakcie mojej kadencji to mogę wskazać na trzy zasadnicze sprawy: doprowadzenie do zmian legislacyjnych zapewniających wreszcie absolwentom Krajowej Szkoły dostęp do wykonywania zawodu, bo wcześniejsze przepisy były dla nich bardzo niekorzystne, doprowadzenie do uzyskania własności budynków w Krakowie – proszę sobie wyobrazić, że do 2016 r. Krajowa Szkoła funkcjonowała w Krakowie na podstawie umowy użyczenia, a my nie byliśmy ich właścicielem i oczywiście pozyskanie nieruchomości w Warszawie, gdzie zamierzamy wybudować nowoczesny ośrodek szkoleniowy.

Całość wywiadu jest dostępna na stronie Polskiego Radia 24: www.polskieradio24.pl

https://polskieradio24.pl/130/5564/Artykul/2371245

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 

Data publikacji: 
2019-09-20 12:55
Data wytworzenia: 
2019-09-20 12:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-09-27 14:09
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński