Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

LabLawDay - udział dyrekcji KSSIP w konferencji

31 maja 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja pt. „Współczesne wyzwania edukacji prawniczej”. W konferencji wzięli udział Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Robert Pelewicz oraz dr hab. Czesław Kłak, którzy przybliżyli studentom specyfikę aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Wydarzenie to jest pierwszym tego rodzaju forum wymiany doświadczeń w zakresie edukacji prawniczej z udziałem praktyków reprezentujących różne profesje prawnicze.

Obok sędziów i prokuratorów w konferencji wzięli udział także przedstawiciele adwokatury, radców prawnych, komorników i notariuszy. Konferencja była także okazją do spojrzenia na proces nauczania prawa z punktu widzenia wymagań współczesnej dydaktyki oraz wyzwań, jakie stawia przed edukacją dorosłych postęp technologiczny.

 

prokurator dr Katarzyna Lenczowska-Soboń

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Obok siebie, w rzędzie stoją: 5 mężczyzn i 1 kobieta (druga od lewej), w tym Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej sędzia Robert Pelewicz oraz Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokurator dr hab. Czesław Kłak. W tle znajduje się logo konferencji pt. „Współczesne wyzwania edukacji prawniczej” oraz jeszcze jedno logo, zasłonięte przez osoby na zdjęciu. Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej sędzia Robert Pelewicz oraz Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokurator dr hab. Czesław Kłak siedzą na zielonych fotelach z mikrofonami w ręku. Zastępca Dyrektora Robert Pelewicz jest w trakcie wypowiedzi.

Data publikacji: 
2022-06-02 10:16
Data wytworzenia: 
2022-06-02 10:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-06-02 13:41
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński