Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie o prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości naborze w skład Rady ds. Uchodźców – termin zgłoszeń upływa w dniu 16 lutego 2024 roku

Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi obecnie postępowanie konkursowe zmierzające do wyłonienia kandydatów w skład funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1504 t. j., dalej: u.u.c.o.) Rady do Spraw Uchodźców.

Kandydaci zgłaszający swoje zainteresowanie wyborem w skład Rady powinni posiadać wykształcenie prawnicze lub wyróżniającą wiedzę lub doświadczenie praktyczne w zakresie problematyki uchodźców (art. 89r ust. 1 u.u.c.o). Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, oraz korzystająca z pełni praw publicznych (art. 89r ust. 2 u.u.c.o).

Osoby zainteresowane proszone są o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze, wymaganych dokumentach, sposobie ich składania oraz wzory formularzy, dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-w-sprawie-naboru-w-sklad-rady-ds-uchodzcow

 

prokurator dr Piotr Kosmaty

Rzecznik Prasowy KSSiP

 

 

Data publikacji: 
2024-02-13 07:59
Data wytworzenia: 
2024-02-13 08:00
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2024-02-13 12:14
Autor zmiany: 
Anna
Tabin