Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

W dniach 29 listopada - 3 grudnia 2021 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ramach programu EJTN „Judical Exchange Programme for Trainers”, gościli sędziowie - wykładowcy z Hiszpanii i Portugalii.

W dniach 29 listopada - 3 grudnia 2021 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w ramach programu EJTN  „Judical Exchange Programme for Trainers”,  gościli sędziowie - wykładowcy z Hiszpanii i Portugalii. Było to kolejna edycja tego programu,  którego celem jest przybliżenie metod i programów szkoleniowych dedykowanych kadrom wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach tego programu uczestnicy odwiedzili ośrodki Krajowej Szkoły w Krakowie i w Lublinie, gdzie zapoznali się z polskim modelem kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów oraz systemem i zasadami prowadzenia szkoleń ustawicznych. W trakcie spotkań dyskutowano nad różnymi aspektami szkolenia wstępnego w ramach aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, wymieniano się doświadczeniami, jak również omawiano zagadnienia dotyczące szkolenia ustawicznego dedykowanego sędziom, prokuratorom, asystentom, referendarzom oraz urzędnikom. W trakcie wizyty, wspólnie z uczestnikami programu AIAKOS, goście wzięli także udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Auschwitz.

Data publikacji: 
2021-12-06 08:36
Data wytworzenia: 
2021-12-06 08:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-12-06 08:43
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński