Menu top

Zapraszamy Państwa do udziału w pilotażowym wdrożeniu nowej Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (w skrócie e-KSSiP). Celem planowanych działań jest zebranie opinii na temat funkcjonowania e-KSSiP poprzez udział w ...

Zapraszamy Państwa do udziału w pilotażowym wdrożeniu nowej Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (w skrócie e-KSSiP). Celem planowanych działań jest zebranie opinii na temat funkcjonowania e-KSSiP poprzez udział w teście tzw. Modułu Doskonalenia Kompetencji.

Moduł Doskonalenia Kompetencji służy poznawaniu i doskonaleniu tzw. kompetencji miękkich, opisanych jako:

  1. Decyzyjność
  2. Otwartość na zmiany
  3. Zarządzanie stresem zawodowym
  4. Komunikacja
  5. Wywieranie wpływu
  6. Inteligencja emocjonalna
  7. Współpraca, motywowanie i rozwój
  8. Realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

Do udziału w pilotażowym wdrożeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup zawodowych: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów, kuratorów oraz urzędników – zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie komunikacji oraz zarządzania stresem zawodowym.

Uczestnik pilotażowego wdrożenia otrzyma możliwość samodzielnego, anonimowego zbadania poziomu swoich kompetencji miękkich, a także wzięcia udziału w wybranym szkoleniu stacjonarnym oraz e-learningowym.

Udział w pilotażowym wdrożeniu będzie obejmował: weryfikację konta przeniesionego z obecnej platformy szkoleniowej (lub założenie nowego konta), utworzenie anonimowego profilu kompetencyjnego, wykonanie testu diagnozującego poziom wybranych kompetencji, wybór indywidualnej ścieżki kompetencyjnej poprzez udział w szkoleniu stacjonarnym oraz (fakultatywnie) zapoznanie się z dostępnymi szkoleniami e-learningowymi. Każdorazowy udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Dla uczestników pilotażu przewidziano 4 edycje szkoleń stacjonarnych, dla 15 osób każde, realizowane w 2 terminach:

- 13 - 14 lutego 2020 r. Warszawa – „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” (2 edycje),

- 27 - 28 lutego 2020 r. Warszawa – „Zarządzanie stresem zawodowym” (2 edycje).

W późniejszym czasie zostaną przeprowadzone kolejne edycje szkoleń dotyczące wszystkich kompetencji.

Użytkownik Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu stacjonarnym, bez względu na liczbę wykonanych testów kompetencyjnych. Ograniczenie to obejmuje również szkolenia stacjonarne udostępnione w ramach pilotażu.

Nadmieniamy, że stworzony profil kompetencyjny jest w pełni anonimowy, informacje w nim zawarte (wyniki przeprowadzonych testów) będą znane tylko Państwu.

Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i pomoc w przygotowaniu sprawnego i w pełni odpowiadającego oczekiwaniom narzędzia służącego realizacji zadań szkoleniowych. Prosimy również o wyrozumiałość, w razie jakiekolwiek problemów. W takim przypadku służymy pomocą zespołu odpowiedzialnego za pilotaż:

- Wiesław Trochonowicz, tel. 81 458 37 62, e-mail w.trochonowicz@kssip.gov.pl

- Ewa Kowalczyk, tel. 81 440 87 23, e-mail e.kowalczyk@kssip.gov.pl

- Eliza Danielewska, tel. 81 458 37 63, e-mail e.danielewska@kssip.gov.pl

- Monika Stęplowska, tel. 81 458 37 44 , e-mail m.steplowska@kssip.gov.pl

- Andrzej Duda tel. 81 440 87 24, e-mail a.duda@kssip.gov.pl,

- Katarzyna Lenczowska – Soboń e-mail k.lenczowska-sobon@kssip.gov.pl,

Pilotażowa strona Platformy Szkoleniowej e-KSSiP jest opublikowana pod adresem: https://ekssip.kssip.gov.pl

Dane do logowania dla osób posiadających konto w obecnej platformie szkoleniowej to aktualne hasło do konta oraz login w postaci adresu e-mail przypisanego do tego konta.

Informacja szczegółowa:

Platforma Szkoleniowa e- KSSiP, została wykonana w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Głównym celem tego projektu jest określenie potrzeb szkoleniowych, a także badanie poziomu kompetencji pracowników sądów i prokuratur w szczególności tych powstałych w wyniku zmian legislacyjnych. Jednym z zadań realizowanych w ramach tego projektu jest zaoferowanie kadrom wymiaru sprawiedliwości możliwości korzystania z nowej platformy e – KSSiP. Za jej pośrednictwem chcemy zaoferować Państwu nowoczesne metody nauczania i pogłębiania wiedzy m.in. poprzez szkolenia stacjonarne, szkolenia e-learningowe, szkolenia blended – learningowe, zamieszczanie publikacji naukowych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń.

Według jednej z definicji, kompetencje miękkie to zdolność do adaptacji i pozytywnych zachowań, które umożliwiają jednostce skuteczne radzenie sobie z wymaganiami i wyzwaniami życia codziennego. Stanowią element szerzej pojmowanych kompetencji, rozumianych jako kompleks złożony z wiedzy, umiejętności a także cech osobowości, który jest widoczny w zachowaniu i umożliwia efektywną realizację zadań na określonym stanowisku pracy. Doskonalenie kompetencji jest niezbędne do podnoszenia skuteczności działania w określonej roli w organizacji.

 

Data publikacji: 
2020-02-04 14:35
Data wytworzenia: 
2020-02-04 14:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-02-04 14:40
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński