Menu top

Egzamin sędziowski 2019 - część pisemna

W dniach 8 - 9 października 2019 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu sędziowskiego, organizowanego już po raz dziewiąty przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 118 osób, w tym w zdecydowanej większości aplikanci VII rocznika aplikacji sędziowskiej. Zdających powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, życząc wszystkim satysfakcjonujących wyników.

Egzamin przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja egzaminacyjna złożona z dziesięciu sędziów pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego Kazimierza Klugiewicza. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewniła obsługę administracyjno-biurową i techniczną egzaminu.

W pierwszym dniu części pisemnej egzaminu zdający sporządzali wyrok i uzasadnienie w sprawie karnej.

W drugim dniu części pisemnej egzaminu zdający sporządzali wyrok i uzasadnienie w sprawie cywilnej.

Każda część egzaminu pisemnego trwała 6 godzin.

Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie co najmniej 60 % możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50 % z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30 % możliwych do zdobycia punktów.

Wyniki części pisemnej egzaminu sędziowskiego oraz lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu zostaną opublikowane w dniu 6 listopada 2019 r. na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Część ustna egzaminu sędziowskiego rozpocznie się 12 listopada 2019 r.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
czwartek, Październik 10, 2019
Data publikacji: 
2019-10-10 13:39
Data wytworzenia: 
2019-10-10 13:41
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-10-10 13:44
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk