Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się mailowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osoby kontaktującej się drogą elektroniczną
z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (dalej Krajowa Szkoła). Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected];
 • za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 • telefonicznie na nr (12) 617 96 14 lub faksem na nr (12) 617 94 11.

Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją praw, o których mowa w punkcie 7, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Krajowej Szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] lub telefonicznie: 516-376-172.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z kontaktem z Krajową Szkołą, związanym w szczególności z ustawowymi zadaniami Krajowej Szkoły – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności przez pracowników Krajowej Szkoły, w szczególności uzyskania odpowiedzi na zapytania przekazywane drogą elektroniczną.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Krajowej Szkoły.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie Administratora danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa oraz wewnętrznych procedurach archiwizacyjnych Krajowej Szkoły.
 7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 

Data publikacji: 
2024-03-12 08:31
Data wytworzenia: 
2024-03-12 08:30
Autor treści: 
Piotr
Woicki