Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Rejestracja wniosków na Program Wspólnych Wymian EJTN-CEPOL 2024 - termin rekrutacji upływa w dniu 16 lutego 2024 roku o godz. 18.00

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP zaprasza prokuratorów i sędziów orzekających w sprawach karnych, również asesorów do aplikowania na specjalistyczny 5-dniowy Program Wspólnych Wymian EJTN-CEPOL realizowany w ramach Programu Wymiany EJTN 2024.

Wymiany realizowane są w ramach współpracy Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN i Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Mają charakter krótkoterminowy, specjalistyczny i dedykowane są dla indywidualnych uczestników, tj. prokuratorów, sędziów, asesorów z doświadczeniem międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, z doświadczeniem pracy w międzynarodowych zespołach dochodzeniowo-śledczych.

Wymiany EJTN-CEPOL mają charakter indywidualny i polegają na odbyciu 5-dniowego stażu w organach ścigania innego państwa UE w zakresie tematyki z obszaru:

  • Cyberprzestępczości;
  • Handlu ludźmi;
  • Handlu narkotykami;
  • Przestępstw finansowych;
  • Korupcji;
  • Przestępstw przeciw naturalnemu środowisku;
  • Tworzenia wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych;

Staż może mieć charakter dwustronny w przypadku, kiedy osoba wnioskująca o staż wskażę w formularzu partnera stażu (counterpart - pre-match) , tj. prokuratora, sędziego z zagranicy ze wskazaniem instytucji macierzystej partnera, z którym realizuje współpracę międzynarodową. Do realizacji tego stażu wymagana jest również rejestracja wniosku partnera zagranicznego w systemie EJTN.

Wskazanie zagranicznego partnera wniosku nie jest wymogiem koniecznym.

Osoby zainteresowane stażem EJTN-CEPOL w elektronicznym wniosku definiują obszar specjalizacji stażu i państwo docelowe, w którym chcą odbyć staż. Ponadto mogą deklarować gotowość przyjęcia zagranicznego stażysty w swojej jednostce macierzystej w oparciu o zasadę wzajemności Programu Wymian EJTN.

Językiem roboczym stażu z reguły jest język angielski, jednak partnerzy wymiany mogą ustalić inny język roboczy według preferencji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w stażu EJTN-CEPOL uprzejmie prosimy o rejestrację wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2024 roku do godz.18.00 na stronie https://exp-platform.ejtn.eu/project-based-application/start z. Do wniosku należy dołączyć dokument CV w języku angielskim w formacie europass.

Uwaga! W toku rejestracji wniosku należy dołączyć wypełniony formularz 'Application Part 3 - Additional details' oraz dokument CV w języku angielskim / francuskim / niemieckim / hiszpańskim w formacie europass.

Wnioski złożone w innej formie albo niekompletne nie będą uwzględniane.

DWM KSSiP dokona wstępnej oceny złożonych wniosków w terminie do 1 marca 2024 roku, natomiast ostateczna decyzja w ich przedmiocie zostanie podjęta przez EJTN i CEPOL - w zależności od budżetu programu oraz dostępnych miejsc.

Zasady finansowania

Po zakończeniu wymiany Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca poszczególnym uczestnikom wymiany koszty transportu do kwoty 500 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. Przedłozenie dokumentów potwierdzających odbycie stażu odbywa się w drodze rejestracji elektronicznej. Ponadto, po realizacji wymiany EJTN wypłaca poszczególnym uczestnikom wymiany diety w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych. Rozliczenia zwrotu kosztów realizowane są w walucie euro. EJTN nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.

Więcej informacji na temat programu i zasad jego finansowania znaleźć można w załączonym pliku.

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
tel.81 440 87 26
e-mail: [email protected]

 

 

Data wytworzenia: 
2024-02-09 15:38
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2024-02-21 14:18
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska