Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Międzynarodowe szkolenie dla pracowników sądów i prokuratur w zakresie transgranicznych postępowań karnych 1-2 lutego 2024 r., Lublin

W dniach 1-2 lutego 2024 r. w siedzibie KSSiP w Lublinie odbyło się międzynarodowe szkolenie skierowane do pracowników sądów i prokuratur z państw członkowskich UE pt. „Transgraniczne postępowania karne”, zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw UE. Językiem roboczym szkolenia był język angielski.

Główne cele projektu to: przeprowadzenie zaawansowanych szkoleń w zakresie wybranych instrumentów UE w sprawach cywilnych i karnych, a także poprawa niezbędnych podstawowych umiejętności językowych w zakresie terminologii prawniczej w języku angielskim wśród pracowników sądów i prokuratury w celu ułatwienia komunikacji i współpracy transgranicznej; wymiana najlepszych praktyk i informacji w sposób bardzo zorientowany na praktykę; ułatwienie tworzenia sieci i zachęcanie do bliskich kontaktów i współpracy między prawnikami z UE.

W ramach projektu zaplanowano w latach 2023-2025 organizację 8 seminariów teoretycznych  (w tym jednego w Polsce) oraz 6 warsztatów językowych.

W trakcie szkolenia w Lublinie poruszono następujące tematy: europejski nakaz aresztowania (ENA); europejski nakaz dochodzeniowy (END); ramy prawne wzajemnej pomocy prawnej w UE oraz dostępne narzędzia współpracy ułatwiające wzajemną pomoc prawną;  dyrektywy dotyczące tymczasowego  aresztowania, kary pozbawienia wolności, nadzoru warunków zawieszenia i kar alternatywnych; zamrażanie, zajmowanie i konfiskata środków zgodnie z dyrektywą 2012/42/UE.

prokurator dr Piotr Kosmaty

Rzecznik Prasowy KSSiP

 

 

Data publikacji: 
2024-02-05 11:35
Data wytworzenia: 
2024-02-05 11:30
Autor treści: 
Piotr
Woicki