Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Narada w sprawie praktyk aplikantów prokuratorskich w Lublinie

W dniu 24 stycznia 2024 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury w Lublinie odbyło się, z inicjatywy Zastępcy Dyrektora KSSiP kierującego Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokuratora Prokuratury Krajowej prof. dr hab. Czesława Kłaka, spotkanie w formie narady z patronami koordynatorami oraz patronami praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej regionu lubelskiego. To kolejne z cyklu spotkań dotyczących praktyk zorganizowanych przez Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej.

Naradę otworzył prokurator dr Rafał Łyżwa – kierownik Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej Krajowej Szkoły, który powitał uczestników spotkania w imieniu własnym oraz Zastępcy Dyrektora KSSiP kierującego Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokuratora Prokuratury Krajowej prof. dr hab. Czesława Kłaka.

W wydarzeniu wzięli udział patroni koordynatorzy i patroni praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Problematyka narady dotyczyła bieżących kwestii związanych z przebiegiem praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej i aplikantów aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, w tym praktyk odbywanych w jednostkach organizacyjnych Policji, laboratoriach KWP oraz jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących regionu lubelskiego.

W trakcie narady omówiono organizację i przebieg praktyk w jednostkach organizacyjnych prokuratury, Policji oraz Służby Więziennej, zwracając szczególną uwagę na rolę patronów koordynatorów w procesie organizacji i przebiegu wymienionych praktyk. Prokurator dr Rafał Łyżwa przedstawił dane statystyczne dotyczące praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej i omówił wyniki analizy ankiet aplikantów, odbywających praktyki w regionie lubelskim, dotyczące przebiegu praktyk, w tym ich postulaty i wnioski. Przedstawił także najistotniejsze zmiany w programie aplikacji prokuratorskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, jakie weszły w życie w bieżącym miesiącu oraz założenia zintegrowanego kształcenia aplikantów, zakładającego nierozerwalny związek zajęć szkoleniowych i praktyk. Przedstawił rolę i znaczenie praktyk w obowiązującym systemie kształcenia aplikantów prokuratorskich. Podkreślił przy tym, że kształcenie aplikantów w Krajowej Szkole ma charakter sekwencyjny, zaś szkolenie powiązane jest z praktykami, których cele powinny być powiązane z zakresem szkolenia. Zwrócił także uwagę, że efekty kształcenia, które zostały przypisane do poszczególnych zajęć szkoleniowych, mają być zweryfikowane i utrwalone podczas praktyk. Zaznaczył ponadto, że mają one także na celu uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy aplikantów w niezbędnym zakresie. Przypomniał także znaczenie roli i zadań patronów oraz opiekunów praktyk w kontekście realizacji zaleceń do praktyk wynikających z obowiązującego programu aplikacji prokuratorskiej i uzupełniającej prokuratorskiej. Prokurator dr Rafał Łyżwa odniósł się także do wniosków i ocen prezentowanych przez patronów koordynatorów i patronów praktyk aplikantów prokuratorskich, w tym m.in. postulatu zmiany formuły zajęć typu A (analiza orzecznictwa, case method), zwracając uwagą na zmiany, jakie w tym zakresie przyniosła wspomniana wyżej zmiana programów aplikacji prokuratorskiej i uzupełniającej prokuratorskiej w postaci istotnego ograniczenia zajęć prowadzonych tą metodą na rzecz zajęć typu G i B.

 

prokurator dr Piotr Kosmaty

Rzecznik Prasowy KSSiP

 

Data publikacji: 
2024-02-01 10:28
Data wytworzenia: 
2024-02-01 10:30
Autor treści: 
Piotr
Woicki