Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Seminarium on-line "Terminologia prawnicza w języku niemieckim" organizowane przez Słowacką Akademię Sądownictwa w ramach współpracy sądowej między Państwami Grupy Wyszehradzkiej

UWAGA!!! W związku z wyłączeniem dostępu do platformy e-KSSiP rekrutacja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dołączony do niniejszego ogłoszenia plik: formularz_kssip_PL.doc) do dnia 23 stycznia 2022 roku do godziny 23.59 na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl
 
Sygnatura szkolenia: M16/B1/22
Data rozpoczęcia szkolenia: 2-02-2022
Data zakończenia szkolenia: 4-02-2022
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy, asystenci sędziów, asystenci prokuratorów, referendarze sądowi
Forma szkolenia: Szkolenie on-line
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 11-01-2022 14:00
Termin zakończenia rekrutacji: 23-01-2022 23:59
Liczba miejsc: 2
 
Szanowni Państwo,
 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium on-line "Terminologia prawnicza w języku niemieckim" organizowanym przez Słowacką Akademię Sądownictwa w ramach współpracy sądowej między Państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4).
 
Szkolenie językowe zostanie przeprowadzone w formule on-line za pośrednictwem platformy ZOOM (link oraz wszelkie informacje i materiały związane z udziałem w szkoleniu zostaną udostępnione przez organizatora osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu) przez dr Petrę Milošovičovą, wykładowcę Słowakiej Akademii Sądownictwa i będzie obejmowało zagadnienia związane z przestępczością i zatrudnianiem nieletnich.

Aby wziąć udział w seminarium on-line, konieczne jest, oprócz spełniania kryteriów naboru (przynależność do wymienionej wyżej grupy docelowej) w tym kryterium językowego (j. niemiecki co najmniej na poziomie B2), przesłanie formularza rejestracyjnego na adres e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl do dnia 23 stycznia 2022 roku do godziny 23:59. Po tym terminie rejestracja zostanie zamknięta.

Pierwszeństwo w rekomendacji do udziału w seminarium mają te osoby spełniające kryteria naboru, które nie brały udziału w szkoleniach zagranicznych.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Słowacką Akademię Sądownictwa w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej KSSiP, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w przedmiotowym wydarzeniu szkoleniowym.

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Marcin Stpiczyński

Referendarz sądowy - Główny specjalista

telefon: 814583775

e-mail: m.stpiczynski@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2022-01-11 16:07
Data wytworzenia: 
2022-01-11 13:38
Autor treści: 
Marcin
Stpiczyński
Ostatnia zmiana: 
2022-01-11 16:07
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka