Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenie dla Patronów Koordynatorów w OS w Dębem 14-15 października 2021

W dniach 14-15 października 2021 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem odbyło się szkolenie patronów koordynatorów aplikantów aplikacji prokuratorskiej KSSiP. Zajęcia szkoleniowe poprowadzili wykładowcy Krajowej Szkoły.

Najważniejszymi elementami szkolenia były: metodyka sprawowania patronatu nad aplikantami podczas odbywania praktyk w sądach i prokuraturach, kryteria oceny aplikanta i zasady sporządzania opinii przez patrona praktyk.

Nadto omówiono współpracę patronów praktyk z patronami koordynatorami, sprawowanie patronatu nad aplikantami w świetle dotychczasowych doświadczeń patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz wnioski wypływające z analizy ankiet przesłanych przez patronów koordynatorów, patronów praktyk i aplikantów, a także współpracę patronów koordynatorów z Działem Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej.

Tematem zajęć szkoleniowych były również wybrane regulacje prawne istotne dla sprawowania patronatu przez patronów koordynatorów, zasady funkcjonowania i struktura Krajowej Szkoły, prawa i obowiązki patrona koordynatora, prawa i obowiązki patrona praktyki – w tym realizacja zaleceń do praktyk formułowanych przez KSSiP.

Istotnym elementem szkolenia był wykład psychologa poświęcony roli komunikacji
w budowaniu relacji pomiędzy patronami  praktyk, patronami koordynatorami i aplikantami oraz sposobom zapewnienia efektywnego komunikowania.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Dział Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP.

 

 

Data publikacji: 
2021-10-18 14:35
Data wytworzenia: 
2021-10-18 14:33
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-18 14:37
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski