Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

  1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
  4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się̨ w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie KSSiP, pracowników oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych. Ponadto przysługuje jej prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Okres przechowywania

Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą̨ przetwarzane i przechowywane przez okres 30 dni.

6. Odbiorcy danych

Dane z monitoringu mogą̨ być́ udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się̨ o to organ uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

7. Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:57
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:12
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:40
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski