Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Konferencja "Data Protection for the Judiciary", 9-10.12.2021, Trewir

 

Data szkolenia:

9-10.12.2021

Miejsce szkolenia:

Trewir

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M10/AA/21

Termin zgłoszeń:

20.10.2021

Język roboczy:

Angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w międzynarodowym wydarzeniu , które odbędzie się w Trewirze i będzie prowadzone w języku angielskim.
 
Informacja o szkoleniu:
 
 
 
 
Zakres merytoryczny szkolenia
 

Objective

This conference will provide an overview of the current challenges regarding GDPR enforcement in the EEA countries. Parti**nts will discuss how national courts interpret GDPR and approach selected problems arising in domestic case law. In addition to litigation trends at the domestic level, the jurisprudence of the Luxembourg and Strasbourg courts in light of the GDPR will be addressed along with regulatory trends outside the EEA. The event will offer an opportunity for networking and exchange of best practices.


Key topics

  • Legal challenges to GDPR enforcement in Europe
  • Supervision over data protection compliance
  • Applying and interpreting the GDPR in judicial practice at national level
  • Ensuring data protection through European courts
  • Litigation trends and issues ahead

Who should attend?

Judges, prosecutors.
 

Parti**tion

We strongly advise you not to make any hotel or travel arrangements before you receive confirmation from ERA and KSSiP.
 
Zasady finansowania
 
KSSiP zwraca koszty podróży do łącznej kwoty 1600 zł. Zwrot poniesionych kosztów następuje po powrocie uczestnika ze szkolenia. Uwaga! Uczestnicy samodzielnie wykupują bilety i organizują sobie podróż.
 
KSSiP zwraca koszty noclegów do łącznej kwoty 800 zł (maksymalnie 5 noclegów w zależności od szkolenia).
 
KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.
 
Po powrocie ze szkolenia uczestnicy otrzymują zwrot poniesionych kosztów z KSSiP po przedłożeniu następujących oryginałów dokumentów:
 
•  W przypadku podróży samolotem – dokument zawierający imię i nazwisko osoby podróżującej, trasy i daty przelotu oraz cenę biletu lotniczego (może to być faktura za bilet lotniczy wystawiona imiennie na uczestnika szkolenia, bilet lotniczy lub potwierdzenie rezerwacji wygenerowane przez linie lotnicze) oraz karty pokładowe potwierdzające odbycie podróży.
 
•  W przypadku podróży pociągiem – bilety.
 
•  W przypadku przejazdu pojazdem mechanicznym stanowiącym własność podróżującego, zwrot kosztów następuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki w wysokości 60% kwoty za 1 km przebiegu określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (stawka podstawowa 100% wynosi 0,8358 zł za 1km dla samochodów o pojemności 900 cm3 i 0,5214 dla samochodów o pojemności do 900 cm3). Podając liczbę kilometrów należy wykazać najkrótszą możliwą trasę. Wskazanie liczby kilometrów następuje na podstawie najkrótszej możliwej trasy przejazdu zgodnie z liczbą kilometrów wskazaną na stronie:
 
 
Należy dołączyć wydruk najkrótszej trasy przejazdu wraz z liczbą kilometrów. W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów otrzymuje kierowca.
 
W przypadku transportu publicznego  - bilety.
Faktura za hotel wystawiona imiennie na uczestnika szkolenia.
Formularz zwrotu kosztów. Uwaga! Prosimy o komputerowe wypełnienie wniosku. Wnioski wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę.
Formularz zwrotu kosztów - do pobrania poniżej:
 
 
Zwrot kosztów podróży następuje w ciągu 30 dni od otrzymania przez KSSiP prawidłowo i czytelnie wypełnionej dokumentacji. Nieprawidłowe udokumentowanie wydatków będzie skutkowało odmową zwrotu kosztów. Brak jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego podstawę zwrotu kosztów spowoduje odmowę wypłaty środków.
 
Zwrot kosztów będzie następował w złotówkach. Prosimy o wskazywanie rachunków bankowych w walucie polskiej.
 
Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:
 
Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury
 
Dział Współpracy Międzynarodowej
 
ul. Krakowskie Przedmieście 62
 
20-076 Lublin
 
z dopiskiem „Szkolenia otwarte ERA”
 
Warunki uczestnictwa
 
Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji).
 
 
 
Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.
 
KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 
W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:
 
 
 
 
Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:
Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
 

 

Data publikacji: 
2021-10-12 11:57
Data wytworzenia: 
2021-10-11 16:59
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-10-12 11:57
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka