Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

„Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości na realizację projektu pod nazwą „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw”.

Projekt jest adresowany do sędziów, asesorów sądowych, asystentów sędziego, prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 800 osób z kadr wymiaru sprawiedliwości.

Zaplanowano 32 szkolenia, które odbędą się w okresie od stycznia 2022r. do marca 2023 r. w Lublinie, Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Każde szkolenie trwać będzie 20 godzin lekcyjnych rozłożonych na trzy dni.

 Zajęcia będą dotyczyły w szczególności międzynarodowych i europejskich mechanizmów standardów zwalczania zorganizowanej przestępczości, w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

W ramach projektu zostanie opracowane szkolenie e-learningowe z tej tematyki, które będzie dostępne na platformie szkoleniowej e - kssip dla każdego zainteresowanego.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do zapisania się na szkolenia przy użyciu konta na platformie e- kssip, od 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: 
2021-10-05 14:19
Data wytworzenia: 
2021-10-05 14:19
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma