Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wolne miejsca - Kurs e-learningowy Programu HELP w j. polskim "Wprowadzenie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka"

Okres szkolenia:

19.10-23.11.2021

Otwarcie szkolenia:

19.10.2021 godzina 10.00 – wideokonferencja/otwarcie szkolenia 

 

Forma zajęć:

e-learning

Sygnatura:

M16/1/21

Termin zgłoszeń: 

17 październik 2021  

Język roboczy:

j. polski

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci, kuratorzy

Ilość miejsc

25 

 

 

 

Tematyka szkolenia

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów oraz kuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu e-learningowym „Wprowadzenie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka”  organizowanym przez Radę Europy w ramach programu HELP  (Human Rights Education for Legal Professionals). 

HELP jest programem Rady Europy (CoE) na rzecz edukacji praw człowieka dla prawników. Ma na celu wspieranie państw członkowskich Rady Europy we wdrażaniu europejskich standardów praw człowieka na szczeblu krajowym, koncentrując się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) oraz innych kluczowych instrumentach Rady Europy, a od 2015 r. także prawie UE. Odbywa się to poprzez podnoszenie zdolności prawników do stosowania tych instrumentów w ich codziennej pracy. Program HELP oferuje szeroką gamę kursów w różnych językach, które są dostępne na stronie HELPu. Koncepcja kursów oferowanych  na poziomie krajowym z udziałem tutora jest taka, że kurs jest prowadzony w języku danego kraju, a tutor do materiałów oferowanych w ramach kursu anglojęzycznego przygotowanego dla wszystkich państw Rady Europy dołącza materiały adekwatne dla krajowego systemu prawnego. 

 

Zakres merytoryczny szkolenia

 

 

 

Kurs e-learningowy będzie prowadzony języku polskim, z udziałem tutora.

 

Kurs zostanie zainaugurowany konferencją online, która odbędzie się w  dniu 19 października 2021r. w godzinach 10.00 -12.45

W ciągu kolejnych 5 tygodni, na podstawie planu ustalonego przez tutora, uczestnicy przejdą przez  kurs online dostępny w języku  polskim, przy zaangażowaniu od 1 do 2 godzin pracy tygodniowo, w godzinach dogodnych dla uczestnika kursu. 

 

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą kurs, otrzymają certyfikaty wydane przez program HELP Rady Europy.

 

Konspekt tematyczny kursu: 

1. Moduł wprowadzający

2. Europejska Konwencja Praw Człowieka

3. Europejski Trybunał Praw Człowieka 

4. Wykonywanie wyroków ETPCz

 

Uczestnicy, kursu powinni przed jego rozpoczęciem zarejestrować się na platformie HELP.

HELP e-learning platform

 

Przydatne tutoriale do rejestracji nowego uczestnika i obsługi kursu na platformie Programu HELP   

Creation of an account in less than 1 minute: https://vimeo.com/399899070

How to navigate in a course: https://vimeo.com/399907112

How to navigate in the online platform: https://vimeo.com/400654984

 

W przypadku problemów z rejestracją, możliwe jest uzyskanie pomocy od przedstawicieli HELP i polskiego tutora podczas wideokonferencji w dniu 19.10.21

 

Warunki uczestnictwa

 

 

1. Dokonanie w terminie do 12 października  2021 r. zapisu na szkolenie na Platformie eKSSIP

LINK do kursu na platformie eKSSIP :  

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8266

 

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych związanych z rejestracją na platformie e-KSSiP uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP 

tel. 81 458 37 62
e-mail: w.trochonowicz@kssip.gov.pl
e-mail: pomoc@kssip.gov.pl

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

2. Zgłoszenie się na szkolenie nie jest  równoznaczne z zakwalifikowniem na szkolenie.

 

 

 

  • Koordynacja  z ramienia KSSiP:

Agnieszka Kluczyńska-Cichocka
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej KSSIP 
adres e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2021-10-04 23:52
Data wytworzenia: 
2021-10-04 23:39
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2021-10-20 19:46
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka