Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Annual Conference on the Rights of Persons with Disabilities 2021, on-line, 17-19.11.2021

Data szkolenia:

17-19.11.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M10/Y/21

Termin zgłoszeń:

03.10.2021

Język roboczy:

Angielski

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Annual Conference on the Rights of Persons with Disabilities 2021".

Wydarzenie odbędzie się on-line i  będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o seminarium:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=caf729373c6dcdbc15d4ea7b49e869a75e80607400807319175240&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=130347

 

Informacje organizacyjne

 

Objective

This online conference will provide a forum for discussion of the updates and challenges involved in the exercise of the right to independent living in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the relevant EU law and the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as of best practice in the field.

 

Key topics

 • EU Disability Strategy 2021-2030
 • EU Accessibility Act
 • Rail passengers’ rights
 • Human rights-compliant EU funding
 • Recent CJEU case law on disability
 • Recent jurisprudence of the CRPD Committee
 • COVID-19
 • The right to vote of persons with disabilities

The online conference will be hosted on ERA’s own online platform. You will be able to interact immediately and directly with our top-level speakers and other parti**nts. We will make the most of the technical tools available to deliver an intensive, interactive experience. As the platform is hosted on our own server, the highest security settings will be applied to ensure that you can parti**te safely in this high-quality online conference.

 

 

Warunki uczestnictwa

 1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji) oraz wypełnienie formularza elektronicznego ERA (dostępny powyżej).
 2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min. B1 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

 • Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2021-09-14 14:01
Data wytworzenia: 
2021-09-13 14:09
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-09-14 14:01
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak