Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenie dla rzeczników prasowych sądów i prokuratur "The right of the public to be informed by judges and / or prosecutors/ Le droit du public à être informé par les juges et/ou les procureurs", 9-10.11.2021, Paryż

 

Data szkolenia:

09-10.11.2021

Miejsce szkolenia:

Paryż

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy - rzecznicy prasowi sądów i prokuratur

Sygnatura:

M21/1/21

Termin zgłoszeń:

 przedłużenie rekrutacji do dnia 4.10.2021 g. 10.00

Język roboczy:

angielski, francuskiUprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach realizacji projektu „JUSTFREE Justice and Freedom of Expression” - dofinansowanego z środów Unii Europejskiej, koordynowanego przez Francuską Krajową Szkołę Kadr Sądownictwa (ENM), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Włoskiej Szkoły Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (Scuola Superiore della Magistrature), Instytutu Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z Belgii (Institut voor Gerechtelikje Opleiding), Hiszpańskiej Szkoły Kształcenia Sędziów (Escuela Judicial) oraz Szkoły kształcącej adwokatów rad adwokackich Sądu Apelacyjnego w Paryżu (Ecole de formation professionnelle des avocats des barreaux du resort de la Cour d’appel de Paris) - przyjmuje zgłoszenia  rzeczników prasowych sądów i prokuratur do udziału w międzynarodowym szkoleniu, które odbędzie się on-line i będzie prowadzone w języku angielskim i francuskim. Szczegółowy program szkolenia będzie zakomunikowany osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu w terminie późniejszym.

 

 

Link do szkolenia na e-KSSiP

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8128

 

Zakres merytoryczny szkolenia

EN

Training Objectives : This seminar will allow parti**nts to master communication techniques and compare practices between different European countries.

Remote Format: This seminar will alternate between theoretical sessions and practical workshops. Parti**nts will receive access to the application with all the documentation before the seminar. They will be able to start discussing on the forum.

Useful Information

When : 9-10 November 2021

Where: École Nationale de la Magistrature, 3ter Quai aux fleurs, 75004 Paris

Languages : English and French

Parti**nts : approximately 50 judges and prosecutors

Draft Programme

  • November 9, 2021 - 9am-12pm : Constraints and working methods of journalists
  • November 9, 2021 - 2am-5pm  : How to write a press release 
  • November 10, 2021 - 9am-12pm : How to communicate on social networks
  • November 10, 2021 - 2am-5pm  : How to prepare and hold a press conference

FR

Objectifs de la formation : Ce séminaire permettra aux parti**nts de maîtriser les techniques de communication et de comparer les pratiques entre différents pays européens.

Format : Ce séminaire alternera entre séances théoriques et ateliers pratiques. Ces derniers occuperont la plus grande part du programme.

Les parti**nts recevront les accès à l’application contenant la documentation utile avant le séminaire. Ils pourront commencer à échanger sur le forum.       

Informations pratiques

Date : 9 et 10 novembre 2021

Lieu : En présence, ENM Paris

Langue : anglais et français (traduction simultanée)

Parti**nts : environ 50 juges et procureurs

Projet de programme

  • 9 novembre 2021 - 9h-12h15 : Contraintes et méthodes de travail des journalistes
  • 9 novembre 2021 – 14h-17H : Rédiger un communiqué de presse
  • 10 novembre 2021 – 9H-12H : Communiquer sur les réseaux sociaux
  • 10 novembre 2021 – 14h-17h30 : Préparer et tenir une conférence de presse

Warunki uczestnictwa

Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły. Podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji w języku angielskim lub francuskim, przy czym wybór języka motywacji będzie traktowany jako jednoznaczny z wyborem języka, w którym osoba aplikująca chciałaby odbyć szkolenie. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

 

Koszty przelotu, hoteli oraz wyżywienia są pokrywane w ramach projektu, na ściśle określonych zasadach, które zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom przez przedstawiciela koordynatora projektu (ENM)

 

  • Koordynacja merytoryczna i organizacyjna projektu z ramienia KSSiP:

Sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2021-09-08 17:33
Data wytworzenia: 
2021-09-08 17:31
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2021-09-28 10:21
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka