Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Sytuacja dziecka w konflikcie okołorozwodowym rodziców – aspekty cywilne i karne – 16-20 sierpnia 2021 r., K32/B/21

Sytuacja dziecka w konflikcie okołorozwodowym rodziców – aspekty cywilne i karne – 16-20 sierpnia 2021 r. Lublin, K32/B/21

Grupa docelowa:

sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądu okręgowego w sprawach rozwodowych, sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz karnych, a także prokuratorzy.

Forma szkolenia:

Seminarium

Liczba godzin szkolenia

32

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Alicja Budzyńska

psycholog, wieloletni biegły sądowy, posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz oceny zeznań świadków. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Autorka licznych publikacji dotyczących wysłuchania małoletnich a także przesłuchania małoletnich świadków i ofiar przestępstw. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Agnieszka Haś

doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Interesuje się szczególnie problematyką dzieci – świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy oraz problematyką rodzinną i nieletnich. Wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych Instytutu,  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii sądowej

Alicja Kuroń

sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, specjalista z zakresu prawa karnego, w szczególności prawno-psychologicznych zagadnień dotyczących udziału dzieci w procesie karnym. Wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Koordynator d.s. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Dorota Trautman

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie orzekający w VI Wydziale Cywilnym Rodzinnym Odwoławczym. W latach 2010-2017 pełniła funkcję Wizytatora ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Okręgowego w Warszawie.

Maria Zamiela-Kamińska

psycholog, kierownik w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wieloletni biegły sądowy z zakresu psychologii, mediator rodzinny, członek Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Tematyka szczegółowa:

 1. Funkcjonowanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym – najczęściej ujawniane problemy i dysfunkcje jako konsekwencja uwikłania w konflikty opiekunów.
 2. Pojęcie dobra dziecka – perspektywa psychologa.
 3. Pojęcie dobra dziecka w aktualnym orzecznictwie sądowym.
 4. Rola i zadania Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów.
 5. Zakres kompetencji opiniującego psychologa a oczekiwania zleceniodawcy przedstawione w tezie dowodowej, sposoby formułowania tezy, możliwości i ograniczenia
 6. Decyzyjność – możliwie pilne rozstrzygnięcia jako czynnik ochronny małoletnich zabezpieczający przed rozwojem krzywdzących działań rodziców oraz modelowaniem takich zachowań u dzieci.
 7. Wielość równolegle prowadzonych postępowań sądowych (cywilne, karne) a konsekwencje dla małoletnich. Prawne i psychologiczne możliwości działań ukierunkowanych na ochronę dziecka.
 8. Krzywdzenie w rodzinie a konsekwencje dla małoletnich. Diagnoza przemocy w rodzinie. Szczególne wymagania w procesie diagnostyczno-opiniodawczym oraz postępowaniu sądowym, rozwiązania korzystne dla dziecka.
 9. Dziecko jako świadek/pokrzywdzony w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykorzystania seksualnego małoletnich.
 10. „Syndrom alienacji rodzicielskiej” – kwestia dla psychologa czy sędziego? Mechanizmy występujące u małoletnich: konflikt lojalności, zachowania wskazujące na izolowanie jednego z rodziców, treści wypowiedzi dziecka dostosowane do oczekiwań rodzica.
 11. Alienacja rodzicielska a problematyka prawna dotycząca ustalenia kontaktów z dziećmi.
 12. Udział prokuratora w postępowaniu dotyczącym ograniczenia/ pozbawienia władzy rodzicielskiej.
 13. Wtórna wiktymizacja dziecka a nadużycia w procesie rywalizacji rodziców dążących do wykazania własnych racji. Granice, dylematy, możliwości ochrony.
 14. Gwarancje procesowe dziecka jako świadka/pokrzywdzonego w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykorzystania seksualnego małoletnich. Szczególny tryb przesłuchania w postępowaniu karnym.
 15. Wysłuchanie małoletniego w postępowaniu cywilnym
 16. Przesłuchanie małoletniego świadka/pokrzywdzonego w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykorzystania seksualnego - szczególny tryb w postępowaniu karnym.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

prokurator Beata Klimczyk

tel. (81)1 440 87 34

e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel. (81) 458 37 52

e-mail: m.dolega@kssip.gov.pl

 


 

Data publikacji: 
2021-07-20 09:18
Data wytworzenia: 
2021-07-19 13:44
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2021-07-20 09:18
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz