Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Webinarium "Reducing radicalisation in prisons with the means of alternatives to imprisonment", 15-17.09.2021

Data szkolenia:

15-17.09.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M10/V/21

Termin zgłoszeń:

22.08.2021

Język roboczy:

angielski, francuski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Reducing radicalisation in prisons with the means of alternatives to imprisonment".

Wydarzenie szkoleniowe  będzie prowadzone w języku angielskim oraz francuskim.

Informacja o seminarium:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=e74c54639e3646b79fef46274fe299bcfec19c4c00795018983450&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=130899

 

Informacje organizacyjne

 

Objective

This online seminar, which forms part of a series of five co-funded by the European Commission on enhancing cross-border mutual legal assistance and recognition of decisions within the context of detention, will focus on how to deal with and attempt to reduce radicalisation in prisons by looking at means of alternatives to imprisonment.

 
Issues in relation to the use of pre-trial detention will be looked at, as well as the role of the judiciary in disengagement and de-radicalisation. How prisons can better deal with radicalised and extremist prisoners will also be examined.


Key topics

  • Pre-trial detention, the role of the judiciary in disengagement and de-radicalisation
  • De-radicalisation programmes in prisons, including the role of religious counselling
  • Risk assessment, detention conditions and the work of prison staff in cultivating the ground for preventing radicalisation in prisons
  • Alternative probationary measures and reintegration of individuals into society

Parti**tion conditions

  • Parti**tion fee: No fee for judges, prosecutors,
  • The number of places available is limited (50 places). Parti**tion will be subject to a selection procedure. A response will be sent to every applicant after the deadline.

Who should attend?

Judges, prosecutors

 

 

Here below, please find the link to the ERA online application form:

 

EN: https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/321DT30e

 

It is necessary to submit this form to apply (not yet binding). After filling in the Application Form applicants will be automatically emailed its copy that may be used for the approving procedure at their court/authority. If selected by ERA, applicants will be asked to confirm their parti**tion. This confirmation is binding.

 

 

Warunki uczestnictwa

  1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji) oraz wypełnienie formularza elektronicznego ERA (dostępny powyżej).
  2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min. B1 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

  • Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2021-07-19 09:45
Data wytworzenia: 
2021-07-17 19:46
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-07-19 09:45
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka