Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Finał XXIII edycji Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka

Finał XXIII edycji Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka

 

W dniach 23-25 czerwca 2021  roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbył się finał XXIII edycji Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka, w którym udział wzięło dziesięciu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji.

Turniej został zorganizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna      w Krakowie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

XXIII Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa          i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka został objęty honorowym patronatem  Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz  Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Nad przebiegiem Turnieju czuwało jury powołane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.

W dniu 25 czerwca 2021 r. w Krakowie w Sali Królewskiej Kamienicy Zacherlowskiej „The Bonerowski Palace” odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników finału Turnieju.

Laureatami Turnieju zostali:

I miejsce –  Jakub Kret -  absolwent IX rocznika aplikacji prokuratorskiej

II miejsce –  Marcin Gudajczyk - aplikant XI rocznika aplikacji prokuratorskiej

III miejsce –  Tomasz Molenda - absolwent IX rocznika aplikacji prokuratorskiej

 

 Nadto Jury przyznało nagrody rzeczowe za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań Turnieju:

-  za osiągnięcie najwyższego wyniku w rozwiązaniu testu - Panu Tomaszowi Molendzie,

- za najlepsze opracowanie postanowień o zasięgnięciu opinii - powołaniu biegłego -  Panu Jakubowi Kretowi,

-  za najlepiej przeprowadzoną czynność kryminalistyczno-procesową polegającą na oględzinach miejsca zdarzenia  - Panu Tomaszowi Molendzie.

Po ogłoszeniu wyników wszystkim uczestnikom finału wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych, Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratora Regionalnego w Krakowie,  Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz wydawnictwo Wolters Kluwer SA.

Laureaci otrzymali także nagrody finansowe ufundowane przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Pana Prokuratora Bogdana Święczkowskiego, Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pana Prokuratora Przemysława Funioka oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Pana Sędziego Dariusza Pawłyszcze. 

 

Na uroczystości Krajową Szkołę reprezentowali: Dyrektor KSSiP sędzia Dariusz Pawłyszcze, Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Prokuratorskiej prokurator Ryszard Tłuczkiewicz,  główny specjalista w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP prokurator Małgorzata Jarska oraz główny specjalista w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP prokurator Agnieszka Kluczewska.

 

Gratulujemy laureatom i finalistom!

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 


 

Data publikacji: 
2021-07-02 15:23
Data wytworzenia: 
2021-07-02 15:19
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2021-07-02 15:23
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki