Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures", 22-23.09.2021, Helsinki

Data szkolenia:

22-23.09.2021

Miejsce szkolenia:

Helsinki

Grupa docelowa:

asystent prokuratora, asystent sędziego, referendarz sądowy, urzędnik prokuratury, urzędnik sądowy

Sygnatura:

M19/C/21

Termin zgłoszeń:

20.06.2021

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures".

Wydarzenie odbędzie się w Helsinkach i  będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o projekcie:

https://court-staff.legaltraining.eu/

 

Informacje organizacyjne

 

 

Nominees should be interested in joining the online version of the event in case ERA has to switch to online only!

NO travel arrangements should be made before the final confirmation is given to them by ERA!

 

The conditions for participation for face-to-face events:

  • Language: Participants should have a working knowledge of English. 
  • Costs: Participation is free of charge. Participants will receive a seminar documentation. Coffee breaks and lunches are included & ERA will invite all participants for two joint dinners.
  • Accommodation: Accommodation for 3 nights will be booked and paid by ERA.
  • Travel: Selected court staff will receive a significant contribution to their travel costs (up to 400€) upon receipt of the original invoices, tickets and receipts. Participants are asked to arrange their own travel.
  • NEW - Safety measures: Safety distancing and the wearing of masks inside the venue are obligatory!

 

Warunki uczestnictwa

 
  1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji w języku roboczym szkolenia).
  2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min. B1 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

  • Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-06-09 09:33
Data wytworzenia: 
2021-06-09 09:24
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-06-09 09:33
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka